Thelemita Sunak? Powiązany z wielkim kapitałem, członek Światowego Forum Ekonomicznego, obecny premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak był partnerem-założycielem zarejestrowanej w rajach podatkowych Theleme Partners, głównego inwestora w Moderna o wartości 380 milionów funtów, który podpisał 5-letnią umowę z AstraZeneca w 2013 roku na odkrycie, rozwój i komercjalizację mRNA. Theleme - nazwa jest nieprzypadkowe, gdyż brzmi niemal jak założona przez Aliestera Crolweya ps. Bafomet okultystycznego parareligijnego systemu magicznego thelema,który wywarł ogromny wpływ na