@sailer: muszę poprawić odpowiedź, bo na początku odpisałem w odniesieniu do zwykłych lotów, a zapewne pytasz o ten incydent.
To tak, w tym przypadku jest dodatkowa butla z tlenem, który jest dostarczany do palników.
@PrawieJakBordo: @sailer: znalazłem relację pilota

My height is 7100 or 7300 - it's time to go down, but how delightful is the desire to go further. I decided to fly higher. The roar of the burner and the release of the gas itself is already familiar. I noticed new features of how the 2.000 m3 sports balloon behaves at an altitude. The thin air gives it double speed, and I