żołnierz SS wraz z zdobycznym sowieckim pistoletem maszynowym PPSz. możliwe że zdjęcie zostało wykonane w końcowym okresie wojny. warto zwrócić uwagę na fakt że przez cały okres wojny żołnierze niemieccy nosili przy sobie wyposażenie przeciwgazowe, do końca wojny obawa przed powtórką z poprzedniej wojny stała pod znakiem zapytania.
#intoapocalypse
źródło: comment_1644630618iPmnY1Yfr6f6Kt0BJgOBJp.jpg