@AlfPaczino: Nie. Dokarmianie ich w okresie, gdy swobodnie mogą zdobywać pożywienie działa na ich niekorzyść. Zatracają samodzielność bytowania w środowisku, do którego przez naturę zostały przystosowane.