Dziś cyklu w #slowniczekprawnywatchdoga pojawiło się m.in. orzeczenie sądu, teraz śpieszymy z informacjami o dostępie do treści orzeczeń. Gdzie ich szukać? Co robić, gdy interesujące nas orzeczenie nie zostało opublikowane? Co z anonimizacją? O tym wszystkim przeczytacie w teście Piotra Rzekieckiego: https://informacjapubliczna.org/news/dostep-do-orzeczen-sadow/

Wołam:


Dobrego wieczoru!
__
#prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #watchdogpolska
źródło: Dostęp do orzeczeń sądów w trybie Udip
To już przedostatni wpis z serii #slowniczekprawnywatchdoga. Zbliżamy się do końca postępowania przed sądem administracyjnym, zatem pora na jego wynik. Spotkacie się tu z takimi pojęciami, jak orzeczenie, postanowienie i wyrok. Czym się różnią? O tym poniżej:

Orzeczenie sądu – najszersze pojęcie, obejmuje zbiorczo wyroki i postanowienia.
Wyrok – co do zasady sąd rozstrzyga sprawę wydając wyrok. Wyrok rozstrzyga sprawę merytorycznie, np. uwzględnia skargę na bezczynność. Od wyroku przysługuje skarga kasacyjna.
źródło: orzeczenie, postanowienie, wyrok
W kolejnym odcinku z serii #slowniczekprawnywatchdoga:
Umorzenie postępowania - sąd nie rozpoznaje merytorycznie skargi, tylko umarza postępowanie. Przyczyny określone są w art. 161 PPSA, np. gdy wycofamy naszą skargę. Umorzenie następuje w drodze postanowienia.

W razie pytań i wątpliwości, związanych z prawem do informacji, zachęcamy do kontaktu z naszą poradnią prawną -mail: porady@siecobywatelska.pl lub przez stronę: https://porady.siecobywatelska.pl/

Wołam:


Spokojnego wieczoru!
__
*Cykl wpisów #slowniczekprawnywatchdoga zawiera objaśnienia pojęć związanych z postępowaniem przed
źródło: umorzenie postepownia
Wołam użytkowników, którzy zaplusowali następujące wpisy lub komentarze:
https://www.wykop.pl/wpis/52723181/#comment-186938797
https://www.wykop.pl/wpis/52723181/#comment-186943241
https://www.wykop.pl/wpis/52723181/#comment-186946661
Chcesz, by Cię wołać do naszych wpisów? Zaplusuj, prosimy, powyższe komentarze.
By się wypisać, odplusuj. Przed każdym wołaniem aktualizujemy listę.

Czasem terminy prawne brzmią prawie tak samo, ale jak wiemy "prawie" potrafi zrobić różnicę, a w przypadku procedur sądowo-administracyjnych precyzja ma spore znaczenie, dlatego jeśli sąd odrzuci albo oddali Waszą skargę, to warto wiedzieć, że te dwa przypadki nieco się od siebie różnią, a jak to już Wam tłumaczymy.

Odrzucenie skargi – sąd nie rozpoznaje merytorycznie skargi, tylko odrzuca ją z przyczyn formalnych. Przyczyny zostały określone w art. 58 PPSA, np. kiedy
źródło: comment_1673441601Tpv1LJj3GY4TZRjO5y0g4Y.jpg
Hej, przed Wami kolejny odcinek #slowniczekprawnywatchdoga. Wiecie już, kim są strony postępowania, a kim jego uczestnicy oraz co to posiedzenie i rozprawa, czas na dwa kolejne pojęcia.

Posiedzenie niejawne (sądu) - wstęp na nie mają tylko osoby wezwane, co do zasady sąd orzeka wówczas w składzie jednego sędziego.

Tryb uproszczony - oznacza, że sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów. Sprawy, które można rozpoznać w trybie uproszczonym
źródło: comment_1672837378VPq4ha6Yj25pWtuJjPUFAm.jpg
Jesteśmy dokładnie w połowie serii #slowniczekprawnywatchdoga. Przybliżamy w niej pojęcia prawne związane z postępowaniem przed sądem administracyjnym. Oto kolejne dwa opracowane we współpracy z naszą ekspertką prawną Paulą Kłucińską:

Posiedzenie sądowe - może być jawne (wtedy rozpoznawane jest na rozprawie) i niejawne. Co do zasady posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie.

Rozprawa - jawne posiedzenie sądowe, sąd orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie. Co do zasady sąd
źródło: comment_16723029982BkmxJwe8XLCh7Q5FbJPOe.jpg
W ostatnim wpisie z serii #slowniczekprawnywatchdoga pisaliśmy o stronach i uczestnikach postępowania, a dziś ten temat analizujemy bardziej szczegółowo w kontekście udziału organizacji społecznych w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Jakie przesłanki muszą być spełnione, żeby organizacja przystąpiła do toczącego się postępowania oraz jakie są uprawnienia takiej organizacji? O tym Damian Aptowicz, członek zespołu poradni prawnej Watchdoga. Jego tekst znajdziecie na stronie informacjapubliczna.org


__
#prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #watchdogpolska
źródło: comment_1671707752ctc7gTpPLNYpV7TpNZrXyf.jpg
Jedziemy dalej ze #slowniczekprawnywatchdoga a dziś na tapet bierzemy następujące pojęcia:

Strony postępowania - skarżący i organ, który skarżymy, na przykład wójt gminy.

Uczestnik postępowania na prawach strony - np. organizacja społeczna, która zgłasza udział w postępowaniu w charakterze uczestnika (potocznie nazywamy to pismo przystąpieniem).

--
*Cykl wpisów #slowniczekprawnywatchdoga zawiera objaśnienia pojęć związanych z postępowaniem przed sądem administracyjnym. Konsultacja prawna: Paula Kłucińska__
#prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #watchdogpolska #slowniczekprawnywatchdoga
źródło: comment_1671619856lEks1GmpCgxoyua6uNr6K8.jpg
Przed Wami trzeci odcinek z serii #slowniczekprawnywatchdoga opracowany we współpracy z naszą ekspertką prawną Paulą Kłucińską. Czym jest opłata sądowa zwana wpisem?
Najprościej mówiąc wpis jest jedną z opłat sądowych, składających się na koszty postępowania przed sądami administracyjnymi. W sprawach z dostępu do informacji publicznej spotykamy się najczęściej z wpisem stałym (100 zł od skargi na bezczynność i 200 zł od skargi na decyzję).
Więcej o opłatach sądowych na stronie: https://informacjapubliczna.org/news/ile-kosztuje-wniesienie-skargi-w-zwiazku-z-dostepem-do-informacji-publicznej/

Wołam:
źródło: comment_1671026159vUYYJgGXdKYmt1sjZusH9w.jpg
W cyklu #slowniczekprawnywatchdoga dziś hasło: sprzeciw od decyzji.
Można go złożyć tylko w sytuacjach, gdy organ odwoławczy uchyla zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Zobrazujmy to przykładem - kiedy otrzymujemy od prezydenta miasta decyzję o odmowie udostępnienia informacji, wnosimy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), a ono uchyla zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia prezydentowi miasta, to w
źródło: comment_1670506726CA63OAyd0aRHtOrWLIsXec.jpg
W teorii korzystanie z prawa do informacji jest proste. Wysyłasz wniosek mailem, dostajesz odpowiedź w ciągu 14 dni. W praktyce po drodze trafiasz na przeszkody, jak ignorowanie Twoich pytań czy odmowa odpowiedzi. Wtedy zaczynają się schody, bo może nawet chcesz pociągnąć sprawę dalej, ale przerażają Cię procedury i nieznane prawne słownictwo - czym różni się skarga na bezczynność od tej na decyzję? Co oznacza, że sąd oddala, a co, że odrzuca skargę
źródło: comment_1669830420VBJGTvV0ZHpiwt8c9wHnaR.jpg