#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

piątek, 23 lutego 2024
Piątek Suchych Dni Wielkiego Postu
II klasy | kolor fioletowy
Wspomnienie Świętego Piotra Damianiego Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła

Lekcja (Ez 18, 20-28)
To mówi Pan Bóg: Człowiek, który zgrzeszy, sam śmierć poniesie: syn nie poniesie nieprawości ojca, a ojciec nie poniesie nieprawości syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego będzie jego własnością, a niezbożność niezbożnego będzie jego własnością. Jeśli zaś niezbożny za wszystkie grzechy swe, jakie popełnił,
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

piątek, 23 lu...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

czwartek, 22 lutego 2024
Katedry Świętego Piotra Apostoła
II klasy | kolor biały
Wspomnienie Świętego Pawła Apostoła
Wspomnienie Czwartku I Tygodnia Wielkiego Postu

Lekcja (1 P 1, 1-7)
Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa, do przychodniów rozproszenia Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii – wybranym według przejrzenia Boga Ojca ku uświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu Krwią Jezusa Chrystusa: łaska i pokój niech się w was pomnaża. Błogosławiony Bóg i
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

czwartek, 22 ...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

środa, 21 lutego 2024
Środa Suchych Dni Wielkiego Postu
II klasy | kolor fioletowy

I Lekcja (Wj 24, 12-18)
W one dni rzekł Pan do Mojżesza: «Wstąp do mnie na górę i bądź tam: dam ci tablice kamienne i zakon, i przykazania, którem napisał, abyś ich nauczył». Wstali Mojżesz i Jozue, sługa jego; a Mojżesz wstępując na górę Bożą rzekł do starszych: «Poczekajcie tu, aż się wrócimy do
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

środa, 21 lut...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

wtorek, 20 lutego 2024
Wtorek I Tygodnia Wielkiego Postu
III klasy | kolor fioletowy

Lekcja (Iz 55, 6-11)
W one dni rzekł Izajasz prorok mówiąc: Szukajcie Pana, póki może być znalezion; wzywajcie Go, póki jest blisko! Niech opuści grzesznik drogę swoją, a mąż nieprawy myśli swe, i niech się nawróci do Pana, a zmiłuje się nad nim, i do Boga naszego, bo hojny jest w odpuszczaniu.
Albowiem myśli
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

wtorek, 20 lu...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

poniedziałek, 19 lutego 2024
Poniedziałek I Tygodnia Wielkiego Postu
III klasy | kolor fioletowy

Lekcja (Ez 34, 11-16)
To mówi Pan Bóg: Oto ja sam będę szukał owiec moich i nawiedzę je. Jak nawiedza pasterz trzodę swoją w dzień, gdy bywa pośród owiec swoich rozproszonych, tak nawiedzę owce moje i wybawię je ze wszystkich miejsc, do których były rozproszone w dzień obłoku i chmury. I wywiodę je z
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

poniedziałek,...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

niedziela, 18 lutego 2024
I Niedziela Wielkiego Postu
I klasy | kolor fioletowy

Lekcja (2 Kor 6, 1-10)
Bracia: Napominamy was, abyście nadaremno łaski Bożej nie otrzymywali. Albowiem mówi On: «W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię. A w dzień zbawienia wspomogłem cię». Oto teraz czas pożądany, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym nikomu zgorszenia, aby nie ganiono posługi naszej.
Ale we wszystkim okazujemy się jako sługi Boże
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

niedziela, 18...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

sobota, 17 lutego 2024
Sobota po Popielcu
III klasy | kolor fioletowy

Lekcja (Iz 58, 9-14)
To mówi Pan: Jeśli usuniesz spośród siebie łańcuch, a przestaniesz wyciągać palec i mówić, co jest niepożyteczne, gdy wylejesz łaknącemu duszę twoją, a duszę utrapioną nasycisz: wzejdzie w ciemności światłość twoja, a ciemności twoje będą jak południe. I da ci Pan odpocznienie zawsze, i napełni jasnością duszę twoją, a kości twoje wyzwoli:
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

sobota, 17 lu...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

piątek, 16 lutego 2024
Piątek po Popielcu
III klasy | kolor fioletowy

Lekcja (Iz 58, 1-9)
To mówi Pan: Wołaj, nie ustawaj, jak trąba podnieś głos twój, a opowiadaj ludowi memu złości ich i domowi Jakubowemu grzechy ich! Bo mię od dnia do dnia szukają i chcą znać drogi moje jakby naród, który sprawiedliwość czynił i sądu Boga swego nie opuścił; pytają mię o sądy sprawiedliwości, chcą się
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

piątek, 16 lu...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

czwartek, 15 lutego 2024
Czwartek po Popielcu
III klasy | kolor fioletowy
Wspomnienie Świętych Faustyna i Jowity Męczenników

Lekcja (Iz 38, 1-6)
W one dni rozchorował się Ezechiasz na śmierć; i wszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł mu: «To mówi Pan: Rozporządź o domu twoim, bo umrzesz, i nie zostaniesz przy życiu». I obrócił Ezechiasz oblicze swe do ściany, i modlił się do Pana, i
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

czwartek, 15 ...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

środa, 14 lutego 2024
Środa Popielcowa
I klasy | kolor fioletowy

Lekcja (Jl 2, 12-19)
To mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym sercem waszym przez post, płacz i żal. I rozdzierajcie serca wasze, a nie wasze szaty. I nawróćcie się do Pana Boga waszego, bo łaskawy jest i litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, a współczujący w nieszczęściu. Kto wie, może się odwróci i wybaczy i zostawi po
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

środa, 14 lut...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

wtorek, 13 lutego 2024
Wtorek Tygodnia Pięćdziesiątnicy
IV klasy | kolor fioletowy

Lekcja (1 Kor 13, 1-13)
Bracia: Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jako miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący. I gdybym miał dar proroctwa, znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, iżbym przenosił góry, a miłości bym nie miał, niczym nie jestem. I gdybym na żywienie ubogich
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

wtorek, 13 lu...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

poniedziałek, 12 lutego 2024
Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny Wyznawców
III klasy | kolor biały

Lekcja (Syr 44, 1-15)
Wysławiajmy mężów znakomitych i naszych ojców co do pochodzenia. Pan (w nich) jest sprawcą wielkiej chwały i wielkości swojej od wieków. Władali oni w swych państwach i byli to mężowie mocą wsławieni, dawali rady dzięki swej mądrości, w proroctwach zapowiadali przyszłość. Rządzili ludem przez swoje rady,
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

poniedziałek,...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

niedziela, 11 lutego 2024
Niedziela Pięćdziesiątnicy
II klasy | kolor fioletowy

Lekcja (1 Kor 13, 1-13)
Bracia: Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jako miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący. I gdybym miał dar proroctwa, znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, iżbym przenosił góry, a miłości bym nie miał, niczym nie jestem. I gdybym na żywienie ubogich rozdał
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

niedziela, 11...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

sobota, 10 lutego 2024
Świętej Scholastyki Dziewicy
III klasy | kolor biały

Lekcja (2 Kor 10, 17-18; 11, 1-2)
Bracia: Kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Nie ten bowiem, kto zaleca samego siebie, wart jest uznania, ale ten, którego Bóg zaleca. Obyście znieść mogli nieco szaleństwa z mej strony. Zechciejcie znieść i mnie. Ubiegam się bowiem o was z gorliwością, która z Boga jest, bo poślubiłem
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

sobota, 10 lu...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

piątek, 9 lutego 2024
Świętego Cyryla Biskupa Aleksandryjskiego, Wyznawcy i Doktora Kościoła
III klasy | kolor biały
Wspomnienie Świętej Apolonii Dziewicy i Męczennicy

Lekcja (2 Tm 4, 1-8)
Najmilszy: Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście Jego i przez Jego Królestwo – głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką.
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

piątek, 9 lut...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

czwartek, 8 lutego 2024
Świętego Jana z Maty Wyznawcy
III klasy | kolor biały

Lekcja (Syr 31, 8-11)
Błogosławiony mąż, który okazał się bez zmazy i który nie ubiegał się za złotem, i nadziei nie pokładał w pieniądzach i skarbach. Któż to jest? – a chwalić go będziemy. Bo w życiu swym dziwów dokonał. Kto w tej sprawie jest doświadczony i doskonały, będzie miał wieczną chwałę: który mógł
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

czwartek, 8 l...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

środa, 7 lutego 2024
Świętego Romualda Opata
III klasy | kolor biały

Lekcja (Syr 45, 1-6)
Umiłowany przez Boga i ludzi, którego pamięć jest błogosławiona. Pan dał mu chwałę podobną jako innym świętym, uczynił go potężnym na postrach nieprzyjaciół, a na jego słowa uśmierzał srogie klęski. On go też wsławił wobec królów, dawał przezeń rozkazy ludowi swemu i dozwolił mu oglądać chwałę swoją. Dla jego wiary i łagodności
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

środa, 7 lute...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

wtorek, 6 lutego 2024
Świętego Tytusa Biskupa i Wyznawcy
III klasy | kolor biały
Wspomnienie Świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy

Lekcja (Syr 44, 16-27; 45, 3-20)
Oto wielki kapłan, który za dni swoich podobał się Bogu i okazał się sprawiedliwym, a w czasie gniewu stał się pojednaniem. Nie znalazł się jemu podobny, który by zachował prawo Najwyższego. Przeto na mocy przysięgi sprawił Pan, iż rozrósł się on w
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

wtorek, 6 lut...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

poniedziałek, 5 lutego 2024
Świętej Agaty Dziewicy i Męczennicy
III klasy | kolor czerwony

Lekcja (1 Kor 1, 26-31)
Bracia: Przypatrzcie się wezwaniu waszemu, że niewielu spomiędzy was mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Gdyż Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydził mądrych, i co słabe u świata wybrał Bóg, aby zawstydził potężnych, i co nic nie znaczące, a pokryte wzgardą, i co jest
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

poniedziałek,...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

niedziela, 4 lutego 2024
Niedziela Sześćdziesiątnicy
II klasy | kolor fioletowy

Lekcja (2 Kor 11, 19-33; 12, 1-9)
Bracia: Radzi znosicie szalonych, będąc sami rozumnymi. Bo znosicie, gdy ktoś was w niewolę podbija, gdy kto was objada, gdy wyzyskuje, gdy się wynosi, gdy was kto po twarzy bije. Na moją niekorzyść to mówię, jakbyśmy w tym słabi byli. Z czego jednak kto śmie się chlubić (mówię jak szalony),
BenedictusNursinus - #kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

niedziela, 4 ...

źródło: Zdjęcie z biblioteki

Pobierz