#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Sobota 14 Stycznia A.D. 2023
Świętego Hilarego Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie Świętego Feliksa Kapłana i Męczennika

Lekcja (2 Tm 4, 1-8)
Najmilszy: Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście Jego i przez Jego Królestwo – głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką. Bo nadejdzie czas, że zdrowej
źródło: comment_1673690001rhn5ikzIyBQZgRnbFEKQkh.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Piątek 13 Stycznia A.D. 2023
WSPOMNIENIE CHRZTU PAŃSKIEGO

Lekcja (Iz 60, 1-6)
Powstań, Jeruzalem, i rozbłyśnij jasnością, bo przybywa światłość twoja i chwała Pańska wzeszła nad tobą. Bo oto ciemności okryją ziemię i mrok narody, nad tobą zaś wzejdzie Pan i ujrzą w tobie Jego chwałę. I będą poganie chodzić w świetle twoim, a królowie w blasku twego wschodu. Podnieś wokoło twe oczy, a oglądaj: wszyscy ci zgromadzili
źródło: comment_16735956666RJr0kgGswrYWpqoCxliFT.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Środa 11 Stycznia A.D. 2023
Środa po I Niedzieli po Objawieniu Pańskim
Wspomnienie Świętego Hygina Papieża i Męczennika

Lekcja (Rz 12, 1-5)
Bracia: Proszę was przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na duchową służbę waszą. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowę waszego ducha, abyście doświadczyli, jaka jest wola Boga: co (według niej) jest dobre, co
źródło: comment_1673430651gIJ6JTduunVcLkRkWZ9gQ6.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Poniedziałek 9 Stycznia A.D. 2023
Poniedziałek po I Niedzieli po Objawieniu Pańskim

Lekcja (Rz 12, 1-5)
Bracia: Proszę was przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na duchową służbę waszą. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowę waszego ducha, abyście doświadczyli, jaka jest wola Boga: co (według niej) jest dobre, co miłe, a co doskonałe. Albowiem na
źródło: comment_1673259656FT7CNHSth8ZmgwoLnwYj15.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Niedziela 8 Stycznia A.D. 2023
ŚWIĘTEJ RODZINY Jezusa, Maryi i Józefa

Lekcja (Kol 3, 12-17)
Bracia: Przyobleczcież się jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość i w cierpliwość. Znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu: jako Pan przebaczył wam, tak i wy. A ponad to wszystko miejcie miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Chrystusowy,
źródło: comment_1673170089a5AQEKqZTcB1CRbNuOuJsm.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Sobota 7 Stycznia A.D. 2023
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

Lekcja (Tt 3, 4-7)
Najmilszy: Okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego: zbawił On nas nie dla uczynków sprawiedliwych, których dokonaliśmy, ale z miłosierdzia Swego przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym. Zesłał Go nam obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy łaską Jego usprawiedliwieni, stali się według nadziei dziedzicami żywota wiecznego: w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
źródło: comment_1673080468z3w6ySaFpK7Ztedgk5FqWy.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Piątek 6 Stycznia A.D. 2023
OBJAWIENIE PAŃSKIE

Lekcja (Iz 60, 1-6)
Powstań, Jeruzalem, i rozbłyśnij jasnością, bo przybywa światłość twoja i chwała Pańska wzeszła nad tobą. Bo oto ciemności okryją ziemię i mrok narody, nad tobą zaś wzejdzie Pan i ujrzą w tobie Jego chwałę. I będą poganie chodzić w świetle twoim, a królowie w blasku twego wschodu. Podnieś wokoło twe oczy, a oglądaj: wszyscy ci zgromadzili się,
źródło: comment_1672993044CaI6Uj36o97WZ5c1DpXY0S.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Wtorek 3 Stycznia A.D. 2023
Wtorek po Oktawie Bożego Narodzenia

Lekcja (Tt 2, 11-15)
Najmilszy: Okazała się wszystkim ludziom łaska Boga, Zbawiciela naszego, i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Wydał On samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i przygotował
źródło: comment_1672736451l7hPEpRsJQmxDZGeFf4Nr7.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Poniedziałek 2 Stycznia A.D. 2023
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS

Lekcja (Dz 4, 8-12)
W one dni: Piotr napełniony Duchem Świętym, rzekł do nich: «Przełożeni ludu i starsi, słuchajcie: Jeżeli nas dzisiaj badają w sprawie dobrodziejstwa względem kaleki, przez które on odzyskał zdrowie, niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadomym będzie, że przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, któregoście wy ukrzyżowali, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że
źródło: comment_1672648700l0TjJQDGMQVSg8oqyxqUOl.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Niedziela 1 Stycznia A.D. 2023
OKTAWA BOŻEGO NARODZENIA

Lekcja (Tt 2, 11-15)
Najmilszy: Okazała się wszystkim ludziom łaska Boga, Zbawiciela naszego, i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Wydał On samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i przygotował sobie na
źródło: comment_1672534155medJYQGaHeceqTKzGbUyjB.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Sobota 31 Grudnia A.D. 2022
VII DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
Wspomnienie Świętego Sylwestra I Papieża i Wyznawcy

Lekcja (Tt 3, 4-7)
Najmilszy: Okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego: zbawił On nas nie dla uczynków sprawiedliwych, których dokonaliśmy, ale z miłosierdzia Swego przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym. Zesłał Go nam obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy łaską Jego usprawiedliwieni, stali się według
źródło: comment_1672469471Fy0PfmgoFqYHoivMXIInfD.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Piątek 30 Grudnia A.D. 2022
VI DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA

Lekcja (Tt 3, 4-7)
Najmilszy: Okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego: zbawił On nas nie dla uczynków sprawiedliwych, których dokonaliśmy, ale z miłosierdzia Swego przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym. Zesłał Go nam obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy łaską Jego usprawiedliwieni, stali się według nadziei dziedzicami żywota wiecznego: w Chrystusie Jezusie,
źródło: comment_1672393996yIkFOC0JGnGgFHc8RBIiUa.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Czwartek 29 Grudnia A.D. 2022
V DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
Wspomnienie Świętego Tomasza Biskupa i Męczennika

Lekcja (Tt 3, 4-7)
Najmilszy: Okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego: zbawił On nas nie dla uczynków sprawiedliwych, których dokonaliśmy, ale z miłosierdzia Swego przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym. Zesłał Go nam obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy łaską Jego usprawiedliwieni, stali się według nadziei
źródło: comment_1672306085BafgW7Ah8yi5tLWRg5I9Zr.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Środa 28 Grudnia A.D. 2022
ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW Męczenników
Wspomnienie IV Dnia w Oktawie Bożego Narodzenia

Lekcja (Ap 14, 1-5)
W one dni widziałem Baranka stojącego na górze Syjon, a wraz z Nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mają imię Jego i imię Ojca Jego napisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, niby głos wielu wód i niby huk wielkiego gromu, a ton, który dał się słyszeć,
źródło: comment_1672221266bWNk0PALlPNkQJbpopH5gf.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Wtorek 27 Grudnia A.D. 2022
ŚWIĘTEGO JANA Apostoła i Ewangelisty
Wspomnienie III Dnia w Oktawie Bożego Narodzenia

Lekcja (Syr 15, 1-6)
Kto Boga się boi, będzie czynił dobrze, a kto sprawiedliwości przestrzega, dostąpi mądrości. I wyjdzie mu naprzeciw niby matka czcigodna. Nakarmi go chlebem żywota i zrozumienia, a wodą zbawiennej mądrości go napoi. I umocni się nią, a nie ugnie się. I podtrzyma go, a zawstydzony nie będzie;
źródło: comment_1672134633ldrezMF763AXQjMxqXGDvK.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Poniedziałek 26 Grudnia A.D. 2022
ŚWIĘTEGO SZCZEPANA Pierwszego Męczennika
Wspomnienie II Dnia w Oktawie Bożego Narodzenia

Lekcja (Dz 6, 8-10; 7, 54-59)
W one dni: Szczepan, pełen łaski i męstwa, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Toteż wystąpili niektórzy z synagogi zwanej Wyzwoleńców, Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy byli z Cylicji i Azji, aby rozprawiać ze Szczepanem. A nie mogli oprzeć się mądrości i Duchowi, z
źródło: comment_1672048344nRFBJYQzuoakc0jhBUUe1k.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Niedziela 25 Grudnia A.D. 2022
BOŻE NARODZENIE
W drugiej Mszy: Wspomnienie Świętej Anastazji Męczennicy

MSZA O PÓŁNOCY
Lekcja (Tt 2, 11-15)
Najmilszy: Okazała się wszystkim ludziom łaska Boga, Zbawiciela naszego, i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Wydał On samego siebie za nas, aby
źródło: comment_1671925650vlaM7j60ndkTs5kQ81u37U.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Sobota 24 Grudnia A.D. 2022
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

Lekcja (Rz 1, 1-6)
Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na Apostoła, przeznaczony do Ewangelii Bożej, którą niegdyś Bóg zapowiedział był przez Proroków swoich w Pismach świętych o Synu swoim. Ten zaś, będąc według ciała potomkiem Dawida, przeznaczony był, aby według ducha poświęcenia przez powstanie z martwych okazał się Synem Bożym w mocy, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę
źródło: comment_1671871177yLoBEqwarTV2eoOjfdJWOk.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Piątek 23 Grudnia A.D. 2022
PIĄTEK PO IV NIEDZIELI ADWENTU

Lekcja (1 Kor 4, 1-5)
Bracia: Tak niechaj każdy nas uważa za sługi Chrystusa i włodarzy Bożych tajemnic. A od włodarzy żąda się tego, aby każdy z nich okazał się wiernym. Wszakże co do mnie, najmniejsza to rzecz, czy będę przez was sądzony, czy przez sąd ludzki, nawet zresztą samego siebie nie sądzę. Do niczego się bowiem nie
źródło: comment_1671787150wm08jUPuI1GSnT23eYHpzM.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Czwartek 22 Grudnia A.D. 2022
CZWARTEK PO IV NIEDZIELI ADWENTU

Lekcja (1 Kor 4, 1-5)
Bracia: Tak niechaj każdy nas uważa za sługi Chrystusa i włodarzy Bożych tajemnic. A od włodarzy żąda się tego, aby każdy z nich okazał się wiernym. Wszakże co do mnie, najmniejsza to rzecz, czy będę przez was sądzony, czy przez sąd ludzki, nawet zresztą samego siebie nie sądzę. Do niczego się bowiem nie
źródło: comment_16716989230vENW3m1RFCv0Zk4pMLW36.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Środa 21 Grudnia A.D. 2022
ŚWIĘTEGO TOMASZA Apostoła
Wspomnienie Środy po IV Niedzieli Adwentu

Lekcja (Ef 2, 19-22)
Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale współobywatelami Świętych i domownikami Boga, wzniesieni na fundamencie Apostołów i Proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim wszystko budowanie z sobą spojone rośnie w Kościół święty w Panu, do którego i wasza budowa należy na mieszkanie Boże w Duchu.
źródło: comment_1671613147gHZjnNBU0EUqnUUqesRURA.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Wtorek 20 Grudnia A.D. 2022
WTOREK PO IV NIEDZIELI ADWENTU

Lekcja (1 Kor 4, 1-5)
Bracia: Tak niechaj każdy nas uważa za sługi Chrystusa i włodarzy Bożych tajemnic. A od włodarzy żąda się tego, aby każdy z nich okazał się wiernym. Wszakże co do mnie, najmniejsza to rzecz, czy będę przez was sądzony, czy przez sąd ludzki, nawet zresztą samego siebie nie sądzę. Do niczego się bowiem nie
źródło: comment_1671522339snOC65hlrgVxa3WGnbt9Rn.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Poniedziałek 19 Grudnia A.D. 2022
PONIEDZIAŁEK PO IV NIEDZIELI ADWENTU

Lekcja (1 Kor 4, 1-5)
Bracia: Tak niechaj każdy nas uważa za sługi Chrystusa i włodarzy Bożych tajemnic. A od włodarzy żąda się tego, aby każdy z nich okazał się wiernym. Wszakże co do mnie, najmniejsza to rzecz, czy będę przez was sądzony, czy przez sąd ludzki, nawet zresztą samego siebie nie sądzę. Do niczego się bowiem nie
źródło: comment_16714431647ebz5jlKBClQIQaBjFEnuO.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Niedziela 18 Grudnia A.D. 2022
IV NIEDZIELA ADWENTU

Lekcja (1 Kor 4, 1-5)
Bracia: Tak niechaj każdy nas uważa za sługi Chrystusa i włodarzy Bożych tajemnic. A od włodarzy żąda się tego, aby każdy z nich okazał się wiernym. Wszakże co do mnie, najmniejsza to rzecz, czy będę przez was sądzony, czy przez sąd ludzki, nawet zresztą samego siebie nie sądzę. Do niczego się bowiem nie poczuwam, ale
źródło: comment_1671358897zeztsHmI6GW2yHHRiiq7Mb.jpg
#kalendarzliturgiczny #wiara #kosciol #katolicyzm

Sobota 17 Grudnia A.D. 2022
SOBOTA SUCHYCH DNI ADWENTU

I Lekcja (Iz 19, 20-22)
W one dni wołać będą do Pana przed trapiącym, i pośle im zbawiciela i obrońcę, który ich wybawi. I poznają Pana w Egipcie, i poznają Egipcjanie Pana w ów dzień, i będą Go czcić ofiarami i darami, i będą składać śluby Panu i oddadzą. I skarze Pan Egipt karą, i uzdrowi go, i nawrócą
źródło: comment_1671267375ZXlDRAMOHnziQigiBLcPLZ.jpg