nie umywa


@ryszarch: rysiu ja sobie zartuje
no ale wiesz

Jakie jest źródło wyrażenia „Ona się nawet nie umywa do pani” – dlaczego został tu użyty czasownik umywać się?

Przypomnijmy na początek, co znaczy nie umywać się. Najkrócej, za Innym słownikiem języka polskiego: „ Mówimy, że jakaś osoba lub rzecz nie umywa się do innej, jeśli jest od niej o wiele gorsza pod jakimś względem”.
Według etnografa Stanisława Ciszewskiego (1865–1930) w
  • Odpowiedz