Średnia płaca netto w Polsce w latach 1970-2018 w dolarach amerykańskich.

Raf_Alinski
Raf_Alinski

Na wykresie średnia płaca w okresie PRL została przeliczona na dolary amerykańskie według kursów oszacowanych na podstawie danych MFW, a nie według kursów czarnorynkowych, jakie być może niektórzy znają. Kursy czarnorynkowe byłyby 3, 4, a nawet 5 razy wyższe. Stąd np. średnia płaca w 1989 r., która na wykresie wynosi 289 dolarów z 2018 r., według kursów czarnorynkowych wyniosłaby co najwyżej ok. 100 dolarów z 2018 r. 

Na podstawie średniej płacy w dolarach w Polsce nie można określać i porównywać jej siły nabywczej tzn. nie można przyjąć, że średnia płaca miała najwyższą siłę nabywczą w 2008 r. (1 007 dolarów z 2018 r.), a najniższą w 1990 r. (207 dolarów z 2018 r.  ) albo że, siła nabywcza średniej płacy w I kwartale 2018 r. (966 dolarów z 2018 r.) wzrosła aż o 18% w stosunku do 2017 r. (819 dolarów z 2018 r.),  ponieważ koszty życia w Polsce ulegały i ulegają bardzo dużym wahaniom w stosunku do USA. Najniższe w uwzględnionym okresie były w 1990 r. (stanowiły wtedy ok. 25% kosztów w USA), a najwyższe w 2008 r. (ok. 72%). W 2017 r. stanowiły ok. 47%, a w I kwartale 2018 r., na skutek znacznego umocnienia złotego, prawdopodobnie doszły nawet do 52%. Koszty życia w PRL byłyby niższe w stosunku do USA nawet niż w 1990 r., ale tylko gdybyśmy je przeliczyli według kursów czarnorynkowych, a nie według kursów zastosowanych na wykresie.


666d52384552316a5954673d_sHe94PGg11WwoIFTU0X6uJ0hz2zBLBEo.jpg


666d52384552316a5954673d_teK8tT21IDJzRRlscyic73tt0lIhtXuo.jpg