Harvard University - Zero przypadków reinfekcji wśród osób, które przeszły C-19

Deitom

Zero przypadków reinfekcji wśród osób, które przeszły COVID-19 w badaniu Harvard University.


Próbka 4615 osób. Okres badania grudzień 2020 - wrzesień 2021. Wśród 423 osób w badaniu, które przeszły COVID-19 u żadnej nie doszło do reinfekcji.


Link do badania.