Wpis z mikrobloga

Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 113 n.e. – otwarto Forum Trajana w Rzymie. Jest to największe (zajmuje plac o wymiarach ok. 300 na 185 m) i najpóźniej zbudowane rzymskie forum w sąsiedztwie Forum Augusta i Forum Cezara, pomiędzy wzgórzami Kapitol i Kwirynał. Jego fundatorem był Trajan, a projektantem Apollodoros z Damaszku.
https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/#18-5

#imperiumromanum #ciekawostki #antycznyrzym #tegodniawrzymie #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #ancientrome #rzym #venividivici #liganauki
IMPERIUMROMANUM - Tego dnia w Rzymie

Tego dnia, 113 n.e. – otwarto Forum Trajana w R...

źródło: w

Pobierz
  • Odpowiedz