Wpis z mikrobloga

#anime #touhou [Autor: Unholysoul] Pan ko­tek był cho­ry
i le­żał w łó­żecz­ku.
I przy­szedł kot dok­tor.
- Jak się masz, ko­tecz­ku?
- Źle bar­dzo- i łap­kę
wy­cią­gnął do nie­go.
Wziął za puls pan dok­tor
po­waż­nie cho­re­go
I dzi­wy mu pra­wi:
- Za­nad­to się ja­dło,
co gor­sza, nie mysz­ki,
lecz szyn­ki i sa­dło;
Źle bar­dzo! go­rącz­ka!
Źle bar­dzo, ko­tecz­ku!
Oj dłu­go ty, dłu­go
po­le­żysz w łó­żecz­ku
Czarny_muflon - #anime #touhou [Autor: Unholysoul] Pan ko­tek był cho­ry
i le­żał w ł...

źródło: eirin visiting chen color

Pobierz
  • 1
  • Odpowiedz