Wpis z mikrobloga

Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Khorinis! Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się co następuje:

W związku z zaistniałą sytuacją dla własnego bezpieczeństwa, obywatele powinni unikać lasów i bezdroży dookoła miasta co więcej zabrania się kontaktów ze zbuntowanymi wieśniakami. Od chwili obecnej lord Andre przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Wszyscy mieszkańcy którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki niech wstępują w szeregi straży. Wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Strażnicy strzegący bram nie będą przepuszczać nikogo kto nie posiada zezwolenia na wejście od miasta. We wszystkich miastach i regionach królestwa zostaje wprowadzony stan wojenny. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw a ich obowiązki przejmuj królewscy paladyni. Każdy kto popełnił przestępstwo lub sprzeciwi się królewskiej straży podlega surowej krze. Egzekucją tego prawa zajmie się wielmożny lord Andre. Każdy mieszkaniec Khorinis, który popełnił jakiekolwiek wykroczenie ma obowiązek zgłosić się do lorda Andre. W związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu ma obowiązek przygotować się do walki tak jak pozwala mu jego stan majątkowy, dotyczy to zaopatrzenia się w zbroję i oręż, a także natychmiastowe rozpoczęcie treningu bojowego.
#gry #gothic #oswiadczenie
muszyna_skarbzycia - Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Khorinis! Na rozkaz wielmożne...

źródło: d

Pobierz
  • 6
  • Odpowiedz