Wpis z mikrobloga

#wojna #wojsko #wot wojska obrony terytorialnej

mój stosunek do WOT

  • był i jest pozytywny 42.9% (51)
  • był i jest negatywny 33.6% (40)
  • był negatywny, zmienił się na pozytywny 12.6% (15)
  • był pozytywny, zmienił się na negatywny 10.9% (13)

Oddanych głosów: 119

  • 4
  • Odpowiedz