Wpis z mikrobloga

W sumie dlaczego osoby pobierające rentę narażone są na hejt? Dlaczego wypomina im się, że żyją z cudzych pieniędzy i są pasożytami? Łatwo oceniać, jeśli się nie jest osobą niepełnosprawną i nie zmaga się z barierami oraz izolacją
  • 2
  • Odpowiedz