Wpis z mikrobloga

Dziś po ponad 10 latach byłem dziś u spowiedzi. Odpuszczenie grzechów przez Pana Jezusa to najpiękniejsze uczucie na świecie, czujesz się taki wolny i lekki. Jeśli czujesz się przytłoczony, zmęczony życiem - przyjdź do Pana Jezusa.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie


Mt 11, 28-30

Jeśli - tak jak ja przez ostatnie 10 lat - przeżywasz kryzys wiary, albo jesteś niewierzący, módl się o łaskę wiary i nawrócenia koronką do Bożego miłosierdzia https://www.misericordia.eu/pl/koronka-do-Milosierdzia-Bozego/

Kapłani – powiedział Pan Jezus – będą [ją] podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego (Dz. 687).

Córko Moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona Mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do Mojego litościwego serca, one mają pierwszeństwo do Mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia Mojego, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci Mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny.

"Każdą duszę, która odmawiać będzie tę koronkę, bronię w godzinie śmierci jako swej chwały. (...) Kiedy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę." (Dz. 811)


http://www.sanktuariumblanowice.pl/?p=main&what=45

Jeśli dacie radę, to pójdźcie dziś do spowiedzi, a jeśli nie dziś to koniecznie mniej więcej za rok - w pierwszą niedzielę po Wielkanocy

https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699)


Znikam z wykopu, gdyż jest to toksyczne miejsce, wiele tu złośliwości i pogardy. Trzymajcie się, z Bogiem.


#wiara #katolicyzm #modlitwa #blackpill #przegryw #neuropa #ateizm #lewica #prawica #tinder #badoo #tfwnogf #zwiazki
przegryw162cm - Dziś po ponad 10 latach byłem dziś u spowiedzi. Odpuszczenie grzechów...

źródło: jezu-ufam-tobie

Pobierz
  • 58
  • Odpowiedz