Wpis z mikrobloga

Rzekomo jest co najmniej jeden romansik gejowski w gronie zbliżonym do liderów


no to rzekomo winnicki, to wiem, ale to było z rok temu a dowodów nie ma

Rzekomo jeden z liderów miał mieć dziecko, ale odbyła się wycieczka na Słowację i ciąża się sterminowała.


no to by była rzekoma bomba, rzekomo który?

@pogromca_krasnali:
Rzekomo jest co najmniej jeden romansik gejowski w gronie zbliżonym do liderów.

Rzekomo jeden z liderów miał mieć dziecko, ale odbyła się wycieczka na Słowację i ciąża się sterminowała.

Rzekomo pewien lider ma kilkoro małżeńskich dzieci, a w praktyce to kto inny maczał człona.


@pogromca_krasnali: w sumie wszystko nihil novi w polityce, przewidywany brak reakcji wyborców.