Wpis z mikrobloga

Jak to działa? Załóżmy teraz w 2023 jakieś przestępstwo przedawnia się po 5 latach i zostanie popełnione w tym roku. A za rok wprowadzą prawo że przedawnia się po 15 latach. To jeśli osoba będzie sądzona po wprowadzeniu nowego prawa, załóżmy za 7 lat, to wtedy będzie przedawnione bo było popełnione za czasów starego prawa ? Czy nie przedawnia się bo sprawa będzie się toczyć już po wprowadzeniu nowego prawa.
#prawo #prawnik #adwokat
  • 9
@coolcooly22: Przedawnienie nie jest konstytucyjnie chronionym uprawnieniem. Z tego względu wydłużenie przez ustawodawcę terminu przedawnienia karalności w czasie biegu tego terminu nie jest sprzeczne z Konstytucją RP (zob. wyrok TK z 25.05.2004 r., sygn. SK 44/03). Nie można natomiast "otwierać na nowo" biegu przedawnienia, po jego upłynięciu (wyjątkiem, uzasadnionym zasadą sprawiedliwości społecznej, było wznowienie biegu przedawnienia dla sprawców przestępstw "politycznych" popełnionych przed 1989 rokiem)
@Baleburg: o ciekawe, dzięki. No to przedawnienie, a co z karami? W chwili popełnienia przestępstwa było zagrożone np rokiem więzienia a w chwili procesu jest już nowe prawo i jest to zagrożone 3 latami?
@coolcooly22: wtedy stosuje się starsze - niekoniecznie z chwili popełnienia przestępstwa. Może być więc tak, że w momencie przestępstwa są max dwa lata, w międzyczasie zmniejszone do max 1, a momencie orzekania max 3. W takiej sytuacji można orzec maksymalnie rok
@coolcooly22: też mi się tak na początku wydawało, ale jednak jakaś logika w tym jest. Załóżmy, że dwie osoby popełniły przestępstwo w styczniu 2020 (gdy była "przeciętna" kara), ale wobec jednej prokurator się pośpieszył i doprowadził do skazania w czerwcu 2021 (gdy maksymalna kara była najniższa), a wobec innej był bardziej powolny i skazano ją dopiero w lipcu 2022, gdy kara była najsurowsza. Wtedy mielibyśmy dwie osoby w takiej samej sytuacji,