Wpis z mikrobloga

@Kupamilosci: Aby u nich dostać informację to trzeba specjalną zgodę wyrazić.

1. Na naszej stronie internetowej informujemy o zmianie warunków Umowy określonych w regulaminie

lub Cenniku z wyprzedzeniem jednego miesiąca. W tym samym terminie informujemy o w/w zmianach,

doręczając ich treść drogą elektroniczną- za Twoją zgodą lub na piśmie, jeśli podałeś/podałaś w tym

celu adres korespondencyjny np. poprzez chat w aplikacji.