Wpis z mikrobloga

@1-1-1-1: jesteś pewien, że chciałeś dodać ten obrazek? Przecież on tu dobrze wyjaśnia, że młodzi mężczyźni nie mają.innych problemów, niż przeciętny obywatel.
Tylko prawica pielęgnuje ich oblężoną twierdzę i wmawia, że geje chcą im zniszczyć świat.
że młodzi mężczyźni nie mają.innych problemów, niż przeciętny obywatel.


@Tymajster: Przymusowy pobór do wojska dotyczący tylko jednej płci za którym głosuje i jawnie popiera lewica. Ustawa antyprzemocowa znosząca domniemanie niewinności, ale tylko w przypadku mężczyzn (skupia się na przemocy fizycznej łatwej do wykrycia i najczęściej stosowaną przez mężczyzn, całkowicie zostawiając w cieniu przemoc psychiczną której sprawczynią najczęściej są kobiety. O ile wiem w policji nie ma szkoleń jak taką wykryć, na
@Tymajster: młodzi mężczyźni nie mają innych problemów, niż przeciętny obywatel. Za to kobiety są systemowo dyskryminowane przez patriarchat i mają szczególne, zależne od płci problemy, które należy natychmiastowo rozwiązać. Znaczna część z tych problemów, jak np. luka płacowa nie istnieje i jest efektem celowego manipulowania statystykami tak, żeby wzbudzić poczucie bycia ofiarą. Inne jak np. postulowana przez feministki zmiana definicji gwałtu mogą ułatwić rzucanie fałszywych oskarżeń. Nawet sensownych postulatów, jak wyrównanie