Wpis z mikrobloga

Jak ustalił RMF FM, agenci ABW odkryli na ważnych trasach i węzłach kolejowych ukryte kamery, które rejestrowały ruch na torach i transmitowały obraz do sieci. Chodzi głównie o odcinki w woj. podkarpackim w okolicach lotniska w Jesionce.


@ArtBrut: Czyli ruscy w live time mieli podglad co jedzie koleja, a i tak gowno z tego robili bo nie maja jak.
Polskie służby rozbiły siatkę rosyjskich szpiegów. Mieli za pomocą kamer internetowych monitorować trasy kolejowe m,in, w województwie podkarpackim.


@ArtBrut: #!$%@?ć ruskich ofc, ale co to za szpiegowanie, jeśli nagrywali to co jest jawne i widoczne dla wszystkich w przestrzeni publicznej?
@renkaboga

Zakazuje się fotografowania i filmowania oddziałów wojskowych, obiektów i przedmiotów, należących do Siły Zbrojnej Państwa lub organizacji o charakterze wojskowym, obiektów komunikacyjnych, przemysłowych i zakładów użyteczności publicznej oraz wszelkich innych obiektów, mających znaczenie dla wojskowej obrony Państwa.

Zakaz ten nie dotyczy osób dokonywających zdjęć fotograficznych i filmowych za zezwoleniem uprawnionych władz wojskowych, jako też fotografowania miejsc przestępstwa na zarządzenie władz sądowych, prokuratorskich i organów Policji Państwowej.
@renkaboga

Art. 130. KK

Szpiegostwo

§ 1.

Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2.

Kto, biorąc udział w obcym wywiadzie albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 3.

Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych w