Wpis z mikrobloga

@krakowiak: ciekawe czy do sejmu też wnosi?

Fragment zasad wstępu i przebywania w budynkach parlamentu:
Do Sejmu nie wolno wnosić broni, w tym: palnej, miotaczy gazu i innych urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, np. paralizatorów i noży

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=FF263AC4CEAA04B3C12584A90045CB7C&symbol=AKREDYTACJA
18+

Zawiera treści 18+

Ta treść została oznaczona jako materiał kontrowersyjny lub dla dorosłych.