Wpis z mikrobloga

skoro zamiast walczyć, uciekli do Polski


@JanSebastianCadillac: To, że jesteśmy stroną tej wojny nie oznacza, że mamy wystawiać do walki ludzi i prowadzić aktywną walkę. Wojna to przedłużenie polityki a polityka rosji targetuje bezpośrednio nas. Dlatego to jest nasza wojna i wynik wojny na Ukrainie będzie miał bezpośredni wpływ na naszą sytuację a co za tym idzie w naszym interesie jest by inwestować w wysiłek zbrojny Ukrainy. I nie po to