Wpis z mikrobloga

Dla osób kupujących używany samochód. Warto pamiętać, że polisa OC samochodu dziedziczona po sprzedawcy nie zostanie automatycznie przedłużona. Co za tym idzie, nie jest konieczne jej wypowiadanie. Natomiast trzeba nabyć nową przed jej upływem.

Jako nowy właściciel używanego auta pamiętaj również, że ubezpieczenie OC sprzedawcy pojazdu nie przedłuży się automatycznie. Jeśli zapomnisz o przedłużeniu umowy lub podpisaniu nowej, nawet za 1 dzień przerwy między ubezpieczeniami będzie Ci grozić kara finansowa w wysokości kilkuset złotych.

Zakupione ubezpieczenie OC przeważnie przedłuża się automatycznie na kolejny rok (z wyjątkiem OC krótkoterminowego lub otrzymania polisy od poprzedniego właściciela auta).

z ochrony ubezpieczeniowej przekazanej Ci przez sprzedawcę będziesz mógł korzystać do końca okresu ubezpieczenia. Z ostatnim dniem wskazanym na dokumencie OC, umowa ulegnie rozwiązaniu.

Jeżeli nie zdecydowałeś się na wypowiedzenie przejętej umowy OC, ale chcesz ją kontynuować, to pamiętaj, że umowa wygaśnie po upływie okresu, na jaki została zawarta – w tym przypadku nie zadziała automatyczne odnowienie się polisy.
Polisa zbywcy nie przedłuża się automatycznie. W 2023 r. kary za brak OC wzrosną dwukrotnie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca w zależności od rodzaju pojazdu mechanicznego wynoszą od 230 do 10 470 zł. Najwyższe stawki obowiązują kierowców, którzy zalegają z zapłatą składki powyżej 14 dni. Następnie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. kary za brak OC wzrosną ponownie.W tym okresie w zależności od rodzaju pojazdu mechanicznego ich wysokość wyniesie od 240 do 10 800 zł.

https://rankomat.pl/samochod/wypowiedzenie-umowy-oc

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych


Art. 31.


1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/T/D20031152L.pdf

#motoryzacja #polisa #oc #umowa #ubezpieczenie
  • 3
@jinnoman: dobra robota, warto jeszcze dodać, że AutoCasco nie przechodzi na nowego nabywcę. Więc jeżeli kupisz drogi samochód i ukradną ci go na stacji benzynowej w trakcie powrotu do domu od sprzedającego to możesz się poskarżyć mikołajowi najwyżej ( ͡° ͜ʖ ͡°)