Wpis z mikrobloga

Czy po kupnie samochodu trzeba przedłużyć umowe OC? Czy jest ona przedłużana automatycznie?

Czytając tą ustawe mam wątpliwości. Czy ktoś jest w stanie potwierdzić?

Art. 31.

1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

2. W razie nie wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust.1, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.

#motoryzacja
  • 13
@jinnoman: OC przechodzi na nabywcę do konca umowy, ale warto zadzwonić do ubezpieczyciela i sprawdzić czy chce rekalkulowac stawke.Jesli chce moze sie bardziej oplacac zawrzec nowa umowe OC i wypowiedzieć tę, co przechodzi.
musisz zgłosić do ubezpieczyciela nabycie pojazdu, wtedy robią Ci re kalkulacje stawek. Ze względu na zniżki może być konieczna dopłata. Możesz też zrezygnować z tego ubezpieczenia i ubezpieczyć gdzie Ci wygodniej. Umowa OC z tego co pamiętam nie przepisze się automatycznie na Ciebie.
@img99x:

Umowa OC z tego co pamiętam nie przepisze się automatycznie na Ciebie.


Masz na myśli, że nie zostanie przedłużona automatycznie chyba?

Przepisana to ona zostaje w momencie sprzedaży.
@ManiacTeam:

Umowa jest przedłużana automatycznie często z rekalkulacją stawki.


No i tu się zaczyna problem, bo według mnie ustawa mówi co innego i powyższe komentarze też się z tobą nie zgadzają.

I teraz bądź tu mądry kto ma racje xD

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta,
@jinnoman: A nie, przepraszam, nie odnowi się. Dostaniesz tylko propozycję rekalkulacji stawki ubezpieczenia.
Jednakże, gdy kupisz auto z ubezpieczeniem kupionym na raty i termin płatności rat przypadają na czas po zakupie pojazdu to za ich opłacenie odpowiada nowy właściciel.