Wpis z mikrobloga

@brudny_boks: @brudny_boks

Utrata prawa wykonywania zawodu jest zawsze konsekwencją odpowiedzialności zawodowej lekarza. Pozbawienie prawa wykonywania zawodu jest ostatnią z kar wymienionych art. 83 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich, co w istocie oznacza, że należy ją traktować jako karą najsurowszą


Przepraszam utrata.