Wpis z mikrobloga

Codzienny raport ISW, stan na 26 stycznia. Zapraszam do śledzenia tagu #codziennyisw na którym zamieszczane będą codzienne raporty. Wiecie, strasznie mnie bawi fakt, że jak pojawi się jakaś informacja to ISW nie mówi kto dokładnie to powiedział tylko mówi "Rosyjski bloger", ale gdy Girkin już coś powie to od razu muszą pełne imię, nazwisko, wspomnieć, że jest byłym dowódcą i że jest znanym głosem krytyki. Chyba nie tylko @Andromeda_YT ma do niego słabość. ( ͡º ͜ʖ͡º)
-----------------------------------
Najważniejsze informacje

-Siły rosyjskie mogą angażować się w ograniczone ataki niszczące na większości frontu na Ukrainie w celu rozproszenia i rozproszenia ukraińskich frontów i przeprowadzenia decydującej operacji ofensywnej w obwodzie ługańskim.

-Wydaje się, że rosyjskie wojsko przesuwa swoją uwagę w kierunku sił konwencjonalnych rozmieszczonych w obwodzie ługańskim i odchodzi od struktury sił Grupy Wagnera.

-Kreml i rosyjscy blogerzy próbowali zbagatelizować dostarczenie Ukrainie przez Zachód czołgów, co wskazuje, że prawdopodobnie uważają te systemy za zagrożenie dla rosyjskich działań.

-Siły rosyjskie twierdziły, że siły ukraińskie przeprowadziły kontrofensywę w pobliżu Swatowa, podczas gdy siły rosyjskie kontynuowały ograniczone ataki naziemne w pobliżu Kreminny.

-Siły ukraińskie prawdopodobnie poczyniły postępy w okolicach Kreminny.

-Ukraińscy urzędnicy przyznali, że siły ukraińskie wycofały się z miejscowości Sołedar.

-Siły rosyjskie kontynuowały operacje ofensywne w rejonie Bachtmutu i miasta Awdijiwka. Siły rosyjskie podobno kontynuowały działania ofensywne w pobliżu miejscowości Wuhłedar.

-Siły rosyjskie kontynuowały niewielkie ataki naziemne w obwodzie zaporoskim, prawdopodobnie w celu zatrzymania sił ukraińskich w obwodzie zaporoskim.

-Rosyjscy blogerzy militarni są podzieleni co do prawdziwości informacji urzędnika okupacyjnego obwodu zaporoskiego Władimira Rogowa.

-Kreml stara się bagatelizować nowe ograniczenia w przekraczaniu granicy rosyjskiej, prawdopodobnie w celu opanowania paniki w społeczeństwie rosyjskim w związku z prawdopodobną drugą falą mobilizacyjną.

-Prezydent Rosji Władimir Putin może próbować dyskretnie przeprowadzić kolejną falę mobilizacji z obawy przed osłabieniem swojego poparcia wśród Rosjan.

--------------------------------------------------
Wstęp

Siły rosyjskie mogą prowadzić ograniczone ataki zaczepne na całej długości frontu w celu rozproszenia i rozproszenia sił ukraińskich oraz stworzenia warunków do przeprowadzenia decydującej operacji ofensywnej w obwodzie ługańskim. W ciągu ostatnich kilku dni siły rosyjskie ponownie rozpoczęły operacje ofensywne, a mianowicie ograniczone ataki naziemne, na dwóch głównych sektorach frontu - w centralnej części obwodu zaporoskiego oraz w rejonie Wuhłedaru w zachodniej części obwodu donieckiego. Ukraińscy urzędnicy zauważyli, że ataki te są prowadzone przez małe grupy szturmowe o wielkości oddziałów liczących od 10 do 15 osób i mają na celu rozproszenie ukraińskich linii obronnych. Wielkość i charakter tych ataków sugerują, że są to raczej ataki pozorowane, które mają na celu odwrócenie uwagi i utrzymanie sił ukraińskich przy poszczególnych obszarach frontu, a nie skoordynowane działania mające na celu wznowienie operacji ofensywnych w celu zdobycia terenu na centralnym kierunku zaporoskim i zachodnim donieckim.

Te ograniczone ataki trwają, ponieważ tempo rosyjskich operacji wokół Bachmutu, prowadzonych przez Grupę Wagnera, wydaje się spadać. Po zdobyciu przez Rosjan Sołedaru w połowie stycznia, ataki na Bachmut i okoliczne osady wyraźnie osłabły, co sugeruje, że rosyjska operacja ofensywna mająca na celu zdobycie Bachmutu osiągnęła już punkt kulminacyjny. Grupa Wagnera nie spełniła obietnicy zdobycia miasta i nie była w stanie osiągnąć postępów poza niewielkimi zyskami taktycznymi w Sołedarze i okolicznych małych osadach. Rosyjskie dowództwo wojskowe mogło zatem zdecydować się na obniżenie priorytetu operacji wokół Bachmutu po tym, jak uznało, że prawdopodobieństwo, że Wagner będzie w stanie zająć osadę, jest niewielkie. Jak już wcześniej sugerowało ISW, rosyjskie źródła mogą forsować narrację o rzekomych rosyjskich operacjach ofensywnych na środkowym Zaporożu i w zachodniej części obwodu donieckiego, aby zapełnić rosyjską przestrzeń informacyjną pozytywnymi informacjami, które zrekompensują porażki wokół Bachmutu. Zarówno efekty w przestrzeni informacyjnej, jak i same ataki mogą mieć na celu odwrócenie uwagi od braku zdobyczy w Bachmucie i przyciągnięcie sił ukraińskich do tych obszarów.

Wydaje się, że rosyjskie wojsko przesuwa swoją uwagę w kierunku sił konwencjonalnych i odchodzi od nietradycyjnej struktury sił Grupy Wagnera, potencjalnie w ramach przygotowań do decydujących działań w obwodzie ługańskim. Na poziomie strategicznym pewne zmiany w rosyjskim dowództwie odzwierciedlają stopniowe odchodzenie od polegania na niekonwencjonalnych formacjach siłowych, takich jak Wagner, na rzecz wspierania i wzmacniania konwencjonalnych elementów rosyjskich. Niedawna nominacja szefa Sztabu Generalnego generała armii Walerego Gierasimowa na głównodowodzącego sił rosyjskich na Ukrainie (i jednoczesna degradacja zwolennika Wagnera Siergieja Surowikina) sugeruje, że rosyjskie dowództwo wojskowe skłania się ku konwencjonalnym siłom wojskowych, którym kieruje Gierasimow. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podobnie jak Gierasimow zaangażowało się w działania mające na celu reformę i standaryzację wojsk konwencjonalnych. Wydaje się, że prezydent Rosji Władimir Putin upoważnił Gierasimowa do podejmowania kroków, które osłabiają wpływy szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Zwrot kierunku sił konwencjonalnych jest również coraz bardziej widoczny na poziomie operacyjnym i taktycznym. Różne elementy konwencjonalne (mianowicie z 3 Dywizji zmotoryzowanej i Sił Powietrznodesantowych) zostały rozmieszczone na linii Swatowo-Kreminna w obwodzie ługańskim i nie wspierają operacji Grupy Wagnera w okolicach Bachmutu, co wskazuje, że rosyjskie dowództwo wojskowe może przeznaczać siły konwencjonalne na bardziej obiecujący kireubej. Ukraiński wywiad odnotował, że siły „2 Dywizji Strzelców zmotoryzowanych 1 Gwardyjskiej Armii Pancernej Zachodniego Okręgu Wojskowego” wycofały się z Białorusi i częściowo rozmieściły się w obwodzie ługańskim.

Układ sił konwencjonalnych na linii frontu w obwodzie ługańskim sugeruje, że siły rosyjskie mogą przygotowywać się do decydującego działania w tym sektorze, wspieranego przez ograniczone ataki w innych miejscach na linii frontu w celu rozproszenia sił ukraińskich. ISW już wcześniej omawiało wskaźniki potencjalnie decydujących działań Rosji w obwodzie ługańskim. W połączeniu z różnymi oświadczeniami wywiadu, że Rosja przygotowuje się do rychłej operacji ofensywnej w najbliższych miesiącach, prawdopodobne jest, że decydujące działania w obwodzie ługańskim będą miały charakter ofensywny. Najbardziej prawdopodobny przebieg rosyjskich działań ofensywnych w obwodzie ługańskim polegałby na rozpoczęciu ataku wzdłuż linii Swatowo-Kreminna, wspieranego przez atak ze strony Ługańska i Starobielska, w celu dotarcia do granicy administracyjnej obwodu ługańskiego i zdobyciu całego obwodu ługańskiego. Siły rosyjskie mogą mieć nadzieję na odzyskanie kluczowego terenu w północnej części obwodu donieckiego w okolicach Łymania i wykorzystanie linii Swatowo-Kreminna do dalszych ataków na zachodni Charków i północną część obwodu donieckiego. Jest niezwykle mało prawdopodobne, by siły rosyjskie były w stanie zdobyć znaczące pozycje na tej osi, nawet jeśli przeprowadzą udaną operację ofensywną w tym sektorze.

Kreml i rosyjscy blogerzy starali się bagatelizować fakt dostarczenia Ukrainie czołgów przez Zachód, wskazując, że prawdopodobnie systemy te stanowią zagrożenie dla rosyjskich perspektyw. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył 25 stycznia, że dostarczenie Ukrainie przez Zachód czołgów Abrams i Leopard jest "porażką (...) pod względem technologicznym" i że mamy do czynienia z "wyraźnym przecenianiem potencjału, jaki [te czołgi] wniosą do walki". Część rosyjskich blogerów prawdopodobnie starała się uspokoić swoich odbiorców, twierdząc, że systemy te nie stanowią istotnego zagrożenia i że wcześniejsze systemy zachodnie, takie jak HIMARS, są znacznie poważniejszym zagrożeniem. Wcześniej Kreml i rosyjscy blogerzy opisywali dostarczanie przez Zachód czysto defensywnych systemów rakietowych Patriot jako poważną eskalację między Rosją a Zachodem. Fakt, że Kreml i rosyjscy blogerzy nie opisali jako eskalacji dostarczania pojazdów opancerzonych, które mogłyby w przyszłości wspomóc ukraińską kontrofensywę, sugeruje, że Kreml i rosyjska przestrzeń informacyjna nadal selektywnie wybierają systemy, które mogą być traktowane jako eskalacja. Kreml i rosyjscy blogerzy wydają się w tym przypadku bardziej zainteresowani uspokojeniem potencjalnych obaw o wpływ zachodnich zobowiązań do zaopatrywania Ukrainy w czołgi niż podsycaniem narracji o eskalacji na Zachodzie. Kreml i jego sojusznicy słusznie obawiają się tych nowych zobowiązań Zachodu, które pozwalają ukraińskim dowódcom swobodną wymianę czołgów w przypadku strat, jakich mogą się spodziewać w operacjach ofensywnych, które mogą zostać rozpoczęte jeszcze przed przybyciem zachodnich czołgów.

#ukraina #wojna #rosja #heheszki #codziennyisw #bialorus #militaria #wagner #wojsko #czolgi #leopardy
źródło: Bez tytułu
  • 6
Wschodnia Ukraina: (wschodni obwód charkowski-zachodni obwód ługański)

Rosyjskie źródła twierdziły, że siły ukraińskie przeprowadziły 25 stycznia działania kontrnatarcia w pobliżu miejscowości Swatowo. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdziło, że siły rosyjskie stłumiły ukraińskie grupy dywersyjne i zwiadowcze w pobliżu miejscowości Wilszana (44 km na północny zachód od Swatowa) i Berestowo (44 km na północny zachód od Swatowa) w obwodzie charkowskim oraz Nowosielska w obwodzie ługańskim (14 km na północny zachód od Swatowa). Rosyjski bloger
źródło: Kharkiv%20Battle%20Map%20Draft%20January%2025%2C2023
Obwód Doniecki

Ukraińscy urzędnicy przyznali 25 stycznia, że siły ukraińskie wycofały się z Sołedaru i twierdzili, że linia frontu na północny wschód od Bachmuta ustabilizowała się. Rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Sił Serhij Cherevaty oświadczył, że siły ukraińskie wycofały się po udanym osłabieniu sił rosyjskich w tym obszarze i powstrzymaniu prób przebicia się Rosjan na ukraińskie tyły. ISW wcześniej ocenił, że siły rosyjskie prawdopodobnie zdobyły osadę 11 stycznia, a rosyjskie Ministerstwo Obrony 12
źródło: Donetsk%20Battle%20Map%20Draft%20January%2025%2C2023
Południowa Ukraina

25 stycznia siły rosyjskie kontynuowały niewielkie ataki naziemne na linii frontu w obwodzie zaporoskim, prawdopodobnie w celu próby rozproszenia ukraińskich pozycji obronnych w obwodzie zaporoskim. Rzecznik prasowy Południowych Sił Obronnych Ukrainy Natalia Humenyuk oświadczyła 25 stycznia, że siły rosyjskie prowadzą ograniczone ataki 10-15-osobowymi grupami w celu osłabienia ukraińskiej obrony i rozproszenia sił ukraińskich na całej linii frontu. Humenyuk stwierdziła również, że siły rosyjskie przesuwają na front dodatkowe rezerwy ze względu
źródło: Kherson-Mykolaiv%20Battle%20Map%20Draft%20January%2025%2C2023
Rozbudowa i stan armii rosyjskiej.

Kreml stara się bagatelizować nowe ograniczenia w przekraczaniu rosyjskiej granicy, co prawdopodobnie ma powstrzymać panikę związaną z potencjalną drugą falą mobilizacyjną. Szef komisji Dumy Państwowej ds. transportu i rozwoju infrastruktury Jewgienij Moskwicz przygotował 25 stycznia br. poprawki do rosyjskiego prawa o przekraczaniu granicy przez kierowców. Moskwicz oświadczył początkowo, że poprawki te będą wymagały od wszystkich kierowców zarezerwowania w rządowym systemie informacyjnym daty i godziny przekroczenia granicy między
źródło: indeks
Aktywność na terenach okupowanych przez Rosję

Rosyjskie władze okupacyjne kontynuują wysiłki na rzecz włączenia okupowanych terytoriów do rosyjskiego systemu prawnego i gospodarczego. Szef Ługańskiej Republiki Ludowej Leonid Pasechnik oświadczył 25 stycznia, że priorytetem dla niego jest głębsza integracja z rosyjskim aparatem społeczno-gospodarczym poprzez zapewnienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do wszystkich rodzajów usług państwowych i komunalnych oraz sprawnej ponownej rejestracji dokumentów w celu otrzymania wsparcia ze strony państwa. Pasechnik oświadczył, że Centrum Świadczenia