Wpis z mikrobloga

@derton778: Niestety - policja ma do tego prawo.

Art. 129. [Uprawnienia policjanta]
1. 
Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.
2. 
Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:
1)
legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi, używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch;

Policja nie nadużyła uprawnień - bo
@Iudex:

Policjant przecież nie będzie prowadzić kontroli z kimś kto ma włączony silnik, bo może zwiać albo co gorsza próbować go przejechać.


Nie no nie zawsze :P Kilka lat temu zatrzymała mnie policja jak jechałem ze znajomymi i było z -5C i zapytałem czy mogę zostawić włączony silnik żeby nie było im zimno i powiedział, że mogę (ale zapytałem)

@derton778:

Taki charakter już ma, że nie robi tego