Wpis z mikrobloga

Mirki czy taki zapis w umowie najmu okazjonalnego na czas określony (12 msc) jest zgodny z prawem? Czy w tym wypadku każde wcześniejsze wypowiedzenie umowy (miesięczny okres wypowiedzenia) wiąże się ze stratą kaucji?

W przypadku, gdy całkowity okres obowiązywania Umowy będzie krótszy niż 12 (słownie: dwanaście) miesięcy, wpłacona przez Najemcę kaucja przepada na rzecz Wynajmującego, za wyjątkiem przypadków, gdy rozwiązanie Umowy przed upływem 12 miesięcy nastąpiło z winy Wynajmującego.


#prawo #wynajem #kiciochpyta
  • 10
de facto jest to kara umowna za niespełnienie zobowiązania pieniężnego ( ͡° ͜ʖ ͡°)


@Karoleer: No ale tam stan faktyczny musiał być zgoła odmienny, bo jednak kary umowne za wypowiedzenie/odstąpienie są powszechnie uznawana w orzecznictwie
@Karoleer: Tego łódzkiego nie znałem, dzięki.

Ta SN-nka dotyczy jednak sprzedaży energii elektrycznej, więc to sytuacja dużo bardziej specyficzna. SN kilka razy potwierdził możliwość stosowania takiej kary przy najmie, dla przykładu, w wyrok SN z 20.10.2006 r., IV CSK 178/06 (OSNC 2007, nr 7-8, poz. 118) SN wprost wskazał, że:

To oderwanie widoczne jest nie tylko w przypadku umowy o dzieło, ale daje się wyraźnie zauważyć przy zawartych na czas oznaczony
@Celinka95: jasne, temat nie jest zerojedynkowy - SN'ka nie miała być stricte do tego wątku, tylko ogólnie jako argument przeciw tezie "kary umowne za wypowiedzenie/odstąpienie są powszechnie uznawana w orzecznictwie"
@Karoleer: No dobra, masz rację że teza była zbyt stanowcza. Jednak gdyby powszechnie kary umowne za wypowiedzenie/odstąpienie nie był zgodne z 483, tak wówczas żadna inwestycja by nie doszła do skutku, jakby się te kary okazywały nieważne ( ͡° ͜ʖ ͡°)