Wpis z mikrobloga

I nie wklejaj mi rozporządzenia Kopacz, bo to zupełnie nie to


@JanuszKarierowicz: Oczywiście że to i było wykorzystywane przez wiele lat. To całe rozporządzenie tylko po to powstało żeby wpisać tam nowa kategorię ""osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzem rezerwy"

Obecne przepisy są dużo bardziej restrykcyjne dla obywatela

Na pewno to uzasadnisz.
Czy w starej ustawie mieli możliwość powoływania człowieka bez przeszkolenia wojskowego CO ROKU na nawet 90 dni na ćwiczenia zakończone przysięgą?


@JanuszKarierowicz: Więcej, mieli prawo cię powołać łącznie na 18 miesięcy w okresie 40 lat. Czyli mogli cie teoretycznie powołać na ćwiczenia trwające 6 miesięcy trzy razy w ciągu tych 40 lat rok po roku. Ale były też inne możliwości np ćwiczenia roczne. :)
każde WKU tak mówiło.


@renkaboga: Brali tak jak teraz wzięli w tym Sieradzu, w trybie zwykłym czyli przymusowym. W tamtym okresie szczególnie celowali w ludzi z uprawnieniami do kierowania ciężarówek bo ich mieli braki w przydziałach mob.
@Thorkill: stan prawny z roku 2019

W myśl art. 100 ust. 1 cytowanej ustawy, obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej. Na ćwiczenia wojskowe można powołać:


żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;

żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;

osoby przeniesione do rezerwy
@renkaboga: Ciężko mi się odnieść do jakiejś tam opinii kancelarii prawnej - nie jestem prawnikiem. Opinie kancelarii nie są prawem w Polsce. W każdym bądź razie w tej opinii też jest o tym rozporządzeniu z 2015 r. i też jest zwrócona uwaga że pojawiła się w nim nowa kategoria ludzi w rezerwie.