Wpis z mikrobloga

via Wykop Mobilny (Android)
  • 0
@a5f5c1: Iloraz inteligencji w granicach 84 do 116 jest uznawany za średnią. Około 50% naszej populacji ma wartość IQ właśnie na poziomie średnim. Tylko 13% populacji mieści się w przedziale od 117 do 147, zaś 1,5% mieszkańców Ziemi zalicza się do geniuszy. Niska inteligencja charakteryzuje się zakresem 68 - 83.
@ItsyBitsyPajonk: Wiele jest podejść do mierzenia inteligencji i wiele algorytmów. Każdemu z nich zarzuca się pewne uchybienia i nie zwracanie uwagi na różne aspekty. Mimo to osoba w potocznym rozumieniu "inteligentna" nie ważne od zastosowanego testu zawsze sobie w nim radziła i wypadała ponadprzeciętnie, dlatego mimo niedoskonałości testów sa one miarodajne.
nie ważne od zastosowanego testu zawsze sobie w nim radziła


@pstrag: przekłada się to jakoś na radzenie sobie w życiu, czy nie ma to związku? ( ͡° ʖ̯ ͡°)