Wpis z mikrobloga

@Ernest_, @pawqoo, @emjot86, @banciur, @eron2894, @dean_corso:

Kolejna wrzutka na temat RISC-Zero, gdzie autorzy zamiast tworzyć DSL dla programów ZK i translacji prosto na ACIR (reprezentacja obwodu algebraicznego), zdecydowali się na użycie języka ogólnego zastosowania (Rust), kompilację na architekturę RISK-V oraz dowodzenie wykonania obwodu dla emulatora tej architektury.

Jednym z niespodziewanych efektów jest to, że pozwoli to na dowodzenie kompilacji innych programów i pozwoli wyeliminować możliwość