Wpis z mikrobloga

@cotozazycie: to jakaś opłata karna za brak wpłaty?


@DerMirker: Nie, natomiast taką opłatę OP jeszcze zapłaci.

@DerMirker na to wychodzi, nie byłem tego świadomy


@cotozazycie:

13) Opłata pobierana z góry pierwszego dnia miesiąca i zwracana do 10-go dnia roboczego kolejnego miesiąca jeśli w poprzednim miesiącu nie wykonano transferu lub wypłaty środków pieniężnych z konta w ramach wykonywania usług płatniczych przez Bank powodującego zmniejszenie salda środków pieniężnych Klienta, z wyłączeniem