Wpis z mikrobloga

Tak jakby kogoś interesowało co się dzieje z projektami zmian w dostępie do broni Kukiza i Bielana. Komisja Ustawodawcza przegłosowała że komisja zaopiniuje oba projekty w ramach art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu. Bardziej po ludzku, jeżeli komisja nie stwierdzi że projekt jest niezgodny z prawem unijnym lub zasadami techniki ustawodawczej to Marszałek Sejmu nadaje mu bieg. Plan pracy komisji zakłada że projekty będą analizowane w ramach prac na drugim półroczu czyli od 1 lipca do 31 grudnia.

Ogółem wychodzi coś co powiedziano kiedy składano oba projekty czyli procedowanie będzie miało miejsce na jesieni.

#bron #strzelectwo #gunboners #militaria
  • 5
@Derasot: U Kukiza zezwolenia zostają przekonwertowane na "podstawowe rozszerzone", u Bielana cele zostają. W obu przypadkach kwestia noszenia jest rozwiązana przez fakt że noszenie jest scalone z zezwoleniem na kat. B, a u Bielana także znoszą restrykcje do noszenia przez resztę celów zezwoleń.