Wpis z mikrobloga

  • 12
779 + 1 = 780

Tytuł: Polski korpus inżynierów wojskowych w latach 1807-1831
Autor: Marcin Ochman
Gatunek: historyczna
ISBN: 9788365982551
Ocena: 7/10

Książka została wybrana Najlepszą Napoleońską Książką roku 2020, więc musiałem szybko nadrobić zaległości. W domyśle praca przedstawia polski korpus inżynierów wojskowych za czasów Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego, ale trzeba też wspomnieć, że autor sięga głębiej i opisuje genezę jego powstania w epoce stanisławowskiej oraz jego działalność podczas wojny polsko-rosyjskiej i powstania kościuszkowskiego. Dwa kolejne rozdziały omawiają już strukturę organizacyjną korpusu, jego zadania podczas pokoju i wojny, szkolnictwo, działalność naukową, umundurowanie, uzbrojenie. Ochman tworzy również pewien portret zbiorowy żołnierzy oficerów wskazując na ich pochodzenie, strukturę społeczną, narodową, wykształcenie, dochody, kwatery czy jak spędzali czas poza służbą. Dla mnie lepiej wypada część dotycząca Królestwa Polskiego, autorowi udało się tutaj wprowadzić kilka ciekawostek na przykład dotyczących udziału polskich inżynierów w wojnie rosyjsko-tureckiej 1828-1829 czy roli saperów podczas nocy listopadowej. W aneksach autor umieszcza również biogramy 152 żołnierzy, którzy przewinęli się przez omawianą jednostkę.

#bookmeter #historia #ksiazki
źródło: comment_1619351080gniAhs0t2CMLNBiw3WMcw5.jpg