Wpis z mikrobloga

@ziomek00725: W excelu alt+F11, dwuklik na "Tenskoroszyt" i w oknie edytora wklej poniższy kod:

Public zmiana As Boolean

Private Sub Workbook
SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)

With Target
If Not zmiana And .Value <> "" Then
zmiana = True
If .Offset(1, 0) = "" Then
.Offset(1, 0) = .Value
Else
.End(xlDown).Offset(1, 0) = .Value
End If

.Select
.Value = ""
Else
zmiana = False
End If
End
W excelu alt+F11, dwuklik na "Tenskoroszyt" i w oknie edytora wklej poniższy kod:

Public zmiana As Boolean

Private Sub WorkbookSheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)


With Target

If Not zmiana And .Value <> "" Then

zmiana = True

If .Offset(1, 0) = "" Then

.Offset(1, 0) = .Value

Else

.End(xlDown).Offset(1, 0) = .Value

End If


.Select

.Value = ""


Else

zmiana = False

End If

End With

End Sub