Wpis z mikrobloga

Coraz więcej wrogów narodu. Wiadomo, inteligencja najgorszy element.
http://wyborcza.pl/7,75398,21119394,wspolne-stanowisko-rektorow-nie-akceptujemy-glownych-kierunkow.html

Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, pod którym podpisany jest prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej wobec zmian w systemie edukacyjnym jest stanowcze i krytyczne. Rektorzy w 28 punktach wymieniają liczne nadużycia i niedopatrzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/4064AE3C591ED2F0C12580830037D723/%24File/1030-1031-002.pdf
#edukacja #neuropa #krasp
  • 5