TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 69 n.e. Aulus Witeliusz został obwołany cesarzem przez legiony (pod dowództwem Fabiusa Valensa) w Kolonii w Germanii Górnej. W następnych dniach przysięgę wierności Witeliuszowi złożyły oddziały w Galii, Brytanii i Recji. Oddziały Witelliusza ruszyły na Rzym przeciwko cesarzowi Galbie, lecz Galba został zabity i nowym cesarzem został Marek Salwiusz Oton. Ten jednak nie chcąc toczyć dalszych walk bratobójczych wolał popełnić samobójstwo. Witeliusz objął tron dnia 16
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 69 n.e. Aulus Witeliusz został obw...

źródło: comment_6DB69aAxjpvOb60LHQ03JSWbMn06TfpI.jpg

Pobierz
 • Odpowiedz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 192 n.e. w noc noworoczną został zamordowany cesarz Kommodus. Do spiskowców należeli jego pokojowy Eclectus i konkubina Marcja. Zabójstwo było końcem panowania dynastii Antoninów i początkiem wojny domowej w Imperium Rzymskim.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 192 n.e. w noc noworoczną został z...

źródło: comment_X397V8dLPs78MOOyxSXXltibpTgXqX20.jpg

Pobierz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 457 n.e. cesarzem Cesarstwa Zachodniorzymskiego został Majorian, który następnie uznany został przez cesarza wschodniorzymskiego Leona I. Majorian był cesarzem zachodniorzymskim w latach 457-461 n.e. Uważany jest za ostatniego niemarionetkowego władcę zachodniej części Cesarstwa. Zdołał przywrócić władzę nad większością Iberii i Galii. Jeden z niewielu cesarzy zachodniorzymskich, którzy podjęli energiczne i zdecydowane działania mogące ocalić Rzym przed upadkiem. Zachowało się wiele źródeł a propos życia i panowania
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 457 n.e. cesarzem Cesarstwa Zachod...

źródło: comment_rjERv9GAdXTQPyw5CG4I5cSpPw8XGyUV.jpg

Pobierz
 • Odpowiedz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, obchodzono Dies Natalis Solis Invicti („Narodziny Niepokonanego Słońca”). Sol Invictus było starożytnym kultem, wywodzącym się z Persji, jednak czczonym głównie w Rzymie, skąd też otrzymało swoją nazwę. Kult wprowadził cesarz Aurelian w 274 roku n.e. Było ono poświęcone Mitrze, utożsamianemu z rzymskim bogiem Solem, czyli Słońcem. Święto upamiętniało jego narodziny w górach Zagros. Rzymianie w ten dzień obdarowywali się nawzajem podarkami i składali sobie życzenia, całowali
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, obchodzono Dies Natalis Solis Invi...

źródło: comment_TNcRKmBvpe8wnnQT2rap6nvLHxN95sZI.jpg

Pobierz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 3 p.n.e. urodził się cesarz Galba, który panował od 8 czerwca 68 roku do 15 stycznia 69 roku, do swojej śmierci. Jego panowanie, po śmierci Nerona, zapoczątkowało wydarzenia nazywane potocznie rokiem czterech cesarzy. Najistotniejszy problem, z jakim zetknął się Galba podczas swoich krótkich rządów, związany był z przywróceniem państwowych finansów. Władca podejmował wiele niepopularnych decyzji, spośród których najbardziej niebezpieczną była odmowa wypłacenia pretorianom nagród pieniężnych, jakie
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 3 p.n.e. urodził się cesarz Galba,...

źródło: comment_0juubCcs225vicaDFbVyeOIAFenUidMi.jpg

Pobierz
 • Odpowiedz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, Obchodzono Larentalia, święto na cześć bogini Accy Larentii, przybranej matki bliźniaków Romulusa i Remusa i żony Faustulusa, pasterza, który znalazł braci w norze wilczycy. Oboje wyżywili i wychowali chłopców w swoim domostwie. Dnia 23 grudnia kapłan Kwiryna składał ofiary Manom w wąwozie Velabrum między Palatynem i Kapitolem, gdzie miał się znajdować rzekomy grób Accy Larentii. Inna część społeczeństwa rzymskiego tego dnia z kolei składała honory Larom,
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, Obchodzono Larentalia, święto na c...

źródło: comment_hscRpLlLfz7YloCKnr9uatti0OqCtVon.jpg

Pobierz
 • Odpowiedz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 244 n.e. urodził się cesarz Dioklecjan. Jego rządy rozpoczynają epokę późnego Cesarstwa Rzymskiego – dominatu. Dioklecjan przekształcił państwo rzymskie w monarchię absolutną, ustanawiając despotyczny system rządów, pozbawiając senat jednocześnie jakiegokolwiek wpływu na władzę. Dla usprawnienia rządów wprowadzono system tzw. tetrarchii, który polegał na równoczesnym panowaniu czterech podmiotów władzy: dwóch augustów i dwóch władców niższej rangi z tytułem cezara. Dioklecjan przeszedł do historii także, jako jeden z
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 244 n.e. urodził się cesarz Diokle...

źródło: comment_yU5ts9pzUXw2EFM5uNHNhlT7n8CsKqU3.jpg

Pobierz
 • Odpowiedz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 69 n.e. cesarz Witeliusz został schwytany i zamordowany. Jak podaje Swetoniusz, a za nim Aureliusz Wiktor, sam Witeliusz został torturowany, następnie z pętlą na szyi w poniżający sposób zawleczony do Schodów Gemońskich, a w końcu zmasakrowane ciało na haku wrzucono do Tybru. Rządy Witeliusza charakteryzowały się wielką rozrzutnością w dziedzinie życia pałacowego.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 69 n.e. cesarz Witeliusz został sc...

źródło: comment_JzGVRnxBscExx42eNOjkmFnPbQha9Fdc.jpg

Pobierz
@IMPERIUMROMANUM: rząd witeliusza był rozrzutny tak ? A zapisali tak zapewne ci co go zaciukali? Hmm no to na pewno nie fejk info ( ͡° ͜ʖ ͡°) na pewno martwili się o rozrzutność jak go zarżnęli jak prosię.
 • Odpowiedz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 69 n.e. Wespazjan, ostatni żyjący pretendent do tytułu cezara, wkroczył oficjalnie do Rzymu, czym zakończył ten kuriozalny dla Imperium Romanum rok – rok czterech cesarzy. Witeliusz z kolei, przegrany w walce o tron, został schwytany w swoim pałacu i zabity przez motłoch. Wespazjan został nowy cesarzem Imperium i dał początek nowej dynastii – flawijskiej.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 69 n.e. Wespazjan, ostatni żyjący ...

źródło: comment_KeNcUBLDTiBPNKilJbKYuYZhc3W7Vm7g.jpg

Pobierz
 • Odpowiedz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 218 p.n.e. wojska Hannibala zwyciężyły wojska Republiki Rzymskiej w bitwie nad rzeką Trebią – małą liguryjską rzeczką. Na placu bitwy poległo lub dostało się do niewoli około 20 tysięcy Rzymian, czyli połowa armii konsula Tytusa Semproniusza Longusa. Straty Kartagińczyków były nieznaczne. Zwycięstwo otworzyło Hannibalowi drogę do południowej Italii, a jak się miało okazać kolejnych zwycięstw.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 218 p.n.e. wojska Hannibala zwycię...

źródło: comment_b1xh6JzV9FodRoYvXRenjwz18ADNXf4l.jpg

Pobierz
 • Odpowiedz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 497 p.n.e. miało miejsce pierwsze święto Saturnaliów. Było to doroczne święto ku czci boga rolnictwa Saturna. Obchodzone było od 17 do 23 grudnia. Było to święto pojednania i równości. Najważniejszym obrzędem tego dnia było to, że panowie i niewolnicy zamieniali się na jeden dzień rolami. Ponadto zawieszano prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej. Saturnowi składano ofiary, a orszaki weselących się ludzi zmierzały przez całe miasto na uczty i
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 497 p.n.e. miało miejsce pierwsze ...

źródło: comment_foEZnJcEkkXhA6uaqvV21Py58lKejsQR.jpg

Pobierz
@Mannaz_Isaz_Raido_Kaunan_Othala: Psss, chrześcijaństwo wywierało wpływ na Rzym od początku istnienia i prawda jest taka, że Dzień Słońca Niezwycieżonego mół powstać z powodu wpływów chrześcijaństwa na wojsko i arystokrację. Takie przejście od Jowisza przez Słońce aż, za Konstantyna do Chrześcijaństwa.
 • Odpowiedz
@Brzytwa_Ockhama: Niewątpliwie w III wieku widać i odczuwać już było w sferze publicznej wpływy chrześcijańskie...
Ale jednak pełne wywodzenie pochodzenia kultu Słońca Niezwyciężonego od chrześcijaństwa jest lekkim, ale nadużyciem.

Geneza owego Boga-zbawiciela rysuje się mniej więcej tak:

indoaryjski panteon Bogów=>indyjski Mitráḥ=>perski Miθrō=>rzymsko-perski Mitra=>grecko-rzymsko-perski Sol Invictus (słoneczny kompanion Mitry i/lub jedno z Jego** (synkretycznych)oblicz.)
MannazIsazRaidoKaunanOthala - @Brzytwa_Ockhama: Niewątpliwie w III wieku widać i odcz...

źródło: comment_spebvoIjKCzOwXksORTAPlUc2LuUWqVl.jpg

Pobierz
 • Odpowiedz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 37 n.e. urodził się przyszły cesarz rzymski Neron, syn Agrypiny Młodszej i Gnejusza Domicjusza Ahenobarba. Neron, otoczony dobrymi współpracownikami i sprawnymi administratorami, sprawował początkowo roztropne rządy. Chęć usamodzielnienia się i specyficzne poglądy na pozycję cesarza doprowadziły Nerona do konfliktu z matką, zakończonego jej zamordowaniem w 59 roku n.e. Ta śmierć rozpoczęła długi szereg zbrodni dokonanych z inspiracji Nerona: śmierć prefekta pretorianów Burrusa, śmierć Oktawii, będącej przeszkodą
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 37 n.e. urodził się przyszły cesar...

źródło: comment_ZZt8IcOOywntGkXEWF4xpPUBOkXBRRl4.jpg

Pobierz
 • Odpowiedz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 361 n.e. Julian Apostata, po odniesieniu zwycięstwa w wojnie domowej z Konstancjuszem, wkroczył do Konstantynopola, zapewniając sobie w ten sposób władzę nad całym Imperium Rzymskim. Pomimo faktu, że oficjalnie nie wyznawał religii chrześcijańskiej, wziął udział w ceremonii pogrzebowej byłego imperatora w kościele Świętych Apostołów. Jak sam potem pisał: „Człowiek ten był moim przyjacielem i krewnym. Kiedy zaś zamiast przyjaźni wybrał nienawiść, bogowie rozstrzygnęli konflikt”.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/

#
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 361 n.e. Julian Apostata, po odnie...

źródło: comment_qvHgk8K7JKNAj61IS2XWNYX0LPdsLhbB.jpg

Pobierz
@IMPERIUMROMANUM: Trochę późno i trochę offtopowo: gdyby ktoś był zainteresowany czasami, w których żył i walczył cesarz Julian i jego sojusznicy/oponenci, a równocześnie był zapoznany z grą Rome:Total War - Barbarian Invasion, to polecam doskonały mod dotyczący tego okresu o nazwie

Somnium Apostatae Iuliani

http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?126462-SOMNIUM-APOSTATAE-IULIANI-MAINPAGE-amp-INSTALLATION-DOWNLOAD

 • Odpowiedz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 65 p.n.e. urodził się Horacy, rzymski poeta. Twórczość Horacego uważana jest za szczytowe osiągnięcie klasycyzmu epoki Augusta i wywarła ona znaczący wpływ na poezję europejską.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 65 p.n.e. urodził się Horacy, rzym...

źródło: comment_6KGRXsU0izjCsF5DP9CixAODAFVbQ4ft.jpg

Pobierz
 • Odpowiedz
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 43 p.n.e. zmarł Cyceron, rzymski polityk (stronnik optymatów), mówca, filozof. Był popularyzatorem filozofii greckiej. Zasłynął ze stłumienia spisku Katyliny. Zamordowany wraz z bratem Kwintusem na polecenie Marka Antoniusza, który zemścił się w ten sposób za wygłoszone przeciw niemu Filipiki. Według historyka Liwiusza, Cyceron na chwilę przed tym jak żołnierz uciął mu głowę, miał powiedzieć podniosłe słowa: „Umrę za ojczyznę, którą tak często ratowałem”.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/

#liganauki #
IMPERIUMROMANUM - TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 43 p.n.e. zmarł Cyceron, rzymski p...

źródło: comment_duUNW8ookAmVqJraLmYroAuAJ6iYKDFR.jpg

Pobierz
 • Odpowiedz