Firma Podolskiego "Mangal Döner" grozi sądem po wystawieniu opinii w Google

Haczinson

Firma Lukasa Podolskiego "Mangal Döner" grozi sądem po wystawieniu neutralnej opinii.


Kilka miesięcy temu odwiedziłem jedną z wielu popularnych kebabowni "Mangal Döner". Kebab był jak Podolski na początku sezonu w Górniku, rozczarowujący, przeciętny i tłusty, a cena wyższa niż w okolicy. Jako że od czasu do czasu lubię wystawić oceny w Googlu, po spożyciu przciętnego posiłku kliknąłem 3/5. Dzisiaj uraczył mnie mail od Google piszący, że właściciel firmy zażądał usunięcia opinii. Na dole treść oświadczenia i tłumaczenie. Właściciel zarzuca mi takie czyny jak zniesławienie i pomówienie i argumentuje to brakiem zdjęcia na profilu oraz małą ilością opinii w Google O.O

Zauważyłem, że w ciągu ok. miesiąca pod wpływem takich nieetycznych i raczej nielegalnych działań opinia lokalu wzrosła z 4.0 do 4.4. Pewnie 95% nawet nie przeczytałaby takiego maila, a po przeczytaniu jakiś paragrafów i groźbą otworzenia postepowania usunęłaby szybko komentarz, ale mnie strasznie to rozsierdziło. 

Naprawdę nie rozumiem dlaczego firma, której właścicielem jest Mistrz Świata musi uciekać się do tak skandalicznych praktyk jak usuwanie opinii w Google i straszenia klientów sądami z pozycji silniejszego. Jest to czysta manipulacja ocenami i przykład nieuczciwej konkurencji.

Pan Podolski chce ponoć rozkręcić swoje interesy również w Polsce, więc radzę omijać szerokim łukiem.


 Als Inhaber des Unternehmens „ Mangal Döner Kalk Köln “ bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass Sie auf Ihrem Bewertungsportal rechtswidrige Bewertungen über mich veröffentlichen. In dem Kontext werden gegen die Bewerter Schadensersatzsprüche und Strafrechtliche Schritte wie üble Nachrede (§ 186 StGB) sowie der Verleumdung (§ 187 StGB) in Erwägung gezogen, sofern die Bewertung nicht entfernt wird. Weiterhin behalte ich mir vor, Sie als Störer auf Unterlassung und Auskunftserteilung über die Ihnen vorliegenden Daten des Verfassers in Anspruch zu nehmen (u.a. BGH, Urteil vom 28.07.2015, Az. VI ZR 340/14).

1.) Notwendige Voraussetzung für die rechtmäßige Veröffentlichung einer Bewertung ist das Bestehen eines Kundenkontaktes oder eines sonstigen tatsächlichen Anknüpfungs- punktes des Bewerters mit dem bewerteten Unternehmen (vgl. ua. OLG Thüringen, Hinweisbeschluss v. 18.10.2019, Az. 1 U 599/19). Wird ein solcher Kontakt nicht ausrei- chend nachgewiesen, indem der Anlass der Bewertung nicht möglichst genau beschrieben, sowie belegende Unterlagen nicht übermittelt werden, so ist die Bewertung unverzüglich zu entfernen. (s. BGH Vl ZR 34/15; OLG München, Hinweisbeschluss, Az. 18 U 2352/18 Pre; 1.Instanz: LG München II, Urteil vom 08.06.2018, Az. 10 O 3560/17; LG Berlin, Urteil vom 21.11.2014, Az, 27 O 423/13). Eine bloße Stellungnahme ohne geeignete Nachweise genügen dem Umfang der Nachforschungspflicht nicht (s.a. OLG München, Urteil vom 17.10.2014, 18 W 1933/14). Ich bestreite einen Anknüpfungspunkt für die Bewertung mit Nichtwissen. Wer sich hinter dem Bewerter verbirgt, lässt sich aufgrund des anonymen Nutzerprofils nicht ermitteln. Hinzu kommt, dass die Anzahl an Bewertungen des Bewerters insgesamt sowie der kurze Zeitraum der Registrierung ein Indiz dafür sind, dass die schädigende Handlung bewusst unter einem falschen Namen vorgenommen wurde.
Löschung wegen Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht, Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG. Die Bewertung ist auch inhaltlich rechtswidrig, da sie einen rechtswidrigen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht darstellt. Die Bewertung dient alleinig dazu, mich und mein Unter- nehmen zu verunglimpfen und zu diffamieren. Die Bewertung stellt eine unwahre Tat- sachenbehauptungen dar. Als Betroffener muss ich keine unwahren Tatsachenbehaup- tungen hinnehmen (BGH, Urteil vom 15.12.2009, VI ZR 227/08, Rdn. 13; vgl. auch BGH, Urteil vom 28.07.2015, Az. VI ZR 340/14).
In diesem Zusammenhang hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass Betreiber von Internetplattformen und Bewertungsportalen zur Löschung von Beiträgen, die auf un- wahren Tatsachen oder Schmähkritik beruhen, verpflichtet sind (vgl. BGH, Urteil vom 25.10.2011, Az.: VI ZR 93/10). Das Interesse an der ungestörten Ausübung des Gewerbes ist zugrundeliegend höher zu bewerten als das Interesse des Beitragsverfassers an seinen Darstellungen (vg l. EMRK, Urteil vom 10.10.2013, Az.: 64569/09).
Ich fordere Sie daher auf, Ihren vom Bundesgerichtshof (Urteil vom 01.03.2016 - VI ZR 34/15) auferlegten Pflichten nachzukommen und innerhalb von 4 Tagen ab Zugang dieses Schreibens (so LG Hamburg, Urteil vom 24.03.2017, 324 O 148/16) bei Ihnen entweder
a) obige Bewertungen sofort und komplett zu löschen
oder
b) diese Beanstandung an den (jeweiligen) Bewerter weiterzuleiten und ihn aufzufordern der Nachweispflicht nach Punkt 1.) nachzukommen Sollte keine oder keine den obigen Anforderungen entsprechende Stellungnahme des Bewerters innerhalb der von Ihnen gesetzten Frist (7 Tage) eingehen, so fordere ich Sie bereits jetzt auf, die Bewertung nach fruchtlosem Fristablauf sofort zu löschen. Mit der Weiterleitung des Schreibens an den Autor des Erfahrungsberichtes bin ich einverstanden.
Mit freundlichen Grüßen
Metin Dag
Inhaber
MD-LP Gastronomie GmbH


Tłumaczenie by deepl

Szanowni Państwo,

Jako właściciel firmy " Mangal Döner Kalk Köln "https://www.google.de/maps/pla...

Doszedłem do wniosku, że na swoim portalu recenzenckim publikujecie niezgodne z prawem opinie na mój temat.
niezgodne z prawem opinie o mnie. W związku z tym, jeśli recenzja nie zostanie usunięta, przeciwko recenzentowi będą rozpatrywane roszczenia o odszkodowanie i postępowanie karne, takie jak zniesławienie (§ 186 StGB) i pomówienie (§ 187 StGB). Ponadto zastrzegam sobie prawo do wystąpienia przeciwko Tobie, jako stronie zakłócającej, z roszczeniem o nakazanie zaniechania naruszeń oraz udostępnienie informacji o danych autora (m.in. BGH, wyrok z dnia 28.07.2015 r., sygn. akt VI ZR 340/14).


1) Warunkiem koniecznym do zgodnego z prawem opublikowania ratingu jest istnienie kontaktu z klientem lub jakiegokolwiek innego rzeczywistego punktu styczności między punkt kontaktowy między recenzentem a ocenianą firmą (por. m.in. OLG Thüringen, postanowienie referencyjne z 18.10.2019 r., sygn. 1 U 599/19). Jeśli taki kontakt nie jest wystarczający Jeśli taki kontakt nie zostanie dostatecznie udowodniony, nie należy opisywać przyczyny oceny tak dokładnie, jak to możliwe,
i nie przedstawiono dokumentów uzupełniających, ocena musi zostać natychmiast usunięta. (zob. BGH Vl ZR 34/15; OLG Monachium, postanowienie referencyjne, sygn. 18 U 2352/18 Pre; I instancja: LG München II, wyrok z 08.06.2018 r., Az. 10 O 3560/17; LG Berlin, wyrok z 21.11.2014 r,
Az, 27 O 423/13). Samo oświadczenie bez odpowiednich dowodów nie spełnia zakresu obowiązku przeprowadzenia dochodzenia (zob. też OLG Monachium, wyrok z 17.10.2014 r., 18 W 1933/14). Sprzeciwiam się łączeniu oceny z niewiedzą. Kto kryje się za na podstawie anonimowego profilu użytkownika nie można ustalić, kto jest recenzentem. Ponadto liczba ocen oceniającego jako całości oraz krótki okres rejestracji wskazują na to, że oceniający nie jest anonimowym użytkownikiem. okres rejestracji wskazuje na to, że czynu zabronionego dokonano celowo pod fałszywym pozorem. została przeprowadzona pod fałszywym nazwiskiem.

Unieważnienie z powodu naruszenia dóbr osobistych, art. 2 ust. 1 GG w związku z
w związku z art. 1 ust. 1 GG.

Ocena ta jest niezgodna z prawem również ze względu na jej treść, ponieważ stanowi bezprawne naruszenie prawa do
prawo osobowości. Jedynym celem tej oceny jest zdyskredytowanie mnie i mojej firmy.

firmy i oczerniać je. Ocena stanowi nieprawdziwe stwierdzenie faktu.
twierdzenia dotyczące faktów. Jako osoba zainteresowana nie muszę akceptować nieprawdziwych stwierdzeń o faktach.
(BGH, wyrok z 15.12.2009 r., VI ZR 227/08, margines nr 13; por. także BGH,
Wyrok z dnia 28 lipca 2015 r., sygn. akt VI ZR 340/14).

W tym kontekście Federalny Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, że operatorzy
i portali ratingowych do usuwania postów opartych na nieprawdziwych faktach lub zniesławiającej krytyce.
faktów lub zniesławiającej krytyki (por. BGH, wyrok z 25.10.2011 r., Az. 25.10.2011, sygn.: VI ZR 93/10). Interes w niezakłóconym wykonywaniu zawodu ma mieć wyższy priorytet niż interes autora wkładu w jego oświadczeń (vg l. ECHR, wyrok z 10.10.2013 r., Az.: 64569/09).

W związku z tym wzywam Pana do wypełnienia zobowiązań nałożonych przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości (wyrok z dnia 01.03.2016 - VI ZR
34/15) oraz, w ciągu 4 dni od otrzymania tego pisma (LG Hamburg, wyrok z 24.03.2017 r., 324 O 148/16), do

a) natychmiastowego i całkowitego usunięcia powyższych ocen

lub .

b) przekazanie tej skargi do (właściwego) kontrolera i zwrócenie się do niego o
aby spełnić obowiązek dostarczenia dowodów zgodnie z punktem 1.).

W przypadku nieotrzymania oświadczenia lub otrzymania oświadczenia zgodnego z powyższymi wymaganiami od
powyższe wymagania w wyznaczonym przez Ciebie terminie (7 dni), proszę Cię o
należy usunąć ocenę natychmiast po bezowocnym upływie terminu.

Wyrażam zgodę na przesłanie listu do autora referencji.
zgodzić się.

Z wyrazami szacunku

Metin Dag
Właściciel
MD-LP Gastronomia GmbH