"Stargate" - jak CIA próbowało rekrutować szpiegów - medium

billuscher

"Stargate" - jak CIA próbowało rekrutować szpiegów - mediumDużo mówi się o MKULTRA czy ARTICHOKE, projekcie CIA w którym używano hipnozy, narkotyków czy deprywacji sensorycznej  by móc kontrolować umysł ofiary, w tym celu podawano np. dawki LSD nieświadomym niczego ludziom. Dobry tekst o tym napisał @ZaufanaTrzeciaStrona, ale CIA miało jeszcze dużo innych ciekawych projektów a jednym z nich był Stargate - CIA a potem armia amerykańska szkoliła swoich żołnierzy jako "szpiegów mentalnych" by za pomocą metody zdalnego widzenia (ang remote viewing) śledzić swoje cele i zdobywać informacje oraz komunikować się z innymi szpiegami, których nikt by nie zdobył. Jak pisze COURTNEY BROWN w swojej książce KOSMICZNA PODRÓŻ:


Zainteresowanie rządu Stanów Zjednoczonych parapsychologią wynikło z potrzeby zbierania informacji na temat wrogów państwa. Pierwotne zainteresowanie tematem zrodziło się w CIA w latach siedemdziesiątych ale ogromną część badań przeprowadzał wywiad armii amerykańskiej, poczynając od ściśle tajnego projektu, którego celem było wyszkolenie najlepszych oficerów.

Poważny problem, wynikający ze zbierania danych przez wywiad wojskowy stanowiło ryzyko, jakie ponosili jego agenci w związku z trudnościami przekazywania informacji do kwatery głównej. Urządzenia techniczne, nawet najlepszej jakości, mogły być w każdej chwili odkryte, a życie agenta jak i sama informacja narażone na niebezpieczeństwo. Potrzebny był nowy sposób komunikacji z Waszyngtonem – funkcjonujący bez pomocy urządzeń fizycznych.

Zrodził się zatem pomysł opracowania jakiegoś telepatycznego nadajnika, który mógłby przekazywać informacje do Pentagonu z dużej odległości, powiedzmy z Moskwy. Agentowi powierzano by zadanie zdobycia podstawowej informacji, którą można by wyrazić odpowiedzią tak lub nie. Załóżmy, że wojsko amerykańskie chce wiedzieć, czy Sowieci mają nowy typ broni. Szpieg dysponujący takim telepatycznym nadajnikiem ma wszelkie szansę, by doskonale wywiązać się z zadania, gdyż nawet w przypadku śledzenia go przez KGB trudno zdobyć dowód, że przekazuje on informacje.

Kolejnym bodźcem do badań w tym kierunku była obawa wojska amerykańskiego, że Sowieci dysponują już psychiczną bronią militarną. Amerykanie nie chcieli pozostawać w tyle i w ten sposób narodziła się zimna wojna psychologiczna.


Tak więc CIA zaczęło rekrutować osoby "uzdolnione parapsychologicznie", wśród nich byli m.in Ingo Swan czy rzekomo zginający łyżki  Uri Geller, zespołem zarządzali badacze Stanford Research Institute - Russell Targ i Harold Puthoff. Wkrótce jednak fundusze się skończył i projekt przeszedł do wojska, oddział zajmujący się wojną parapsychologiczną nazwano Oddział G (od nazwy “Płomień Grilla").  Z braku efektów program zamknięto  w 1995 a dokumenty CIA odtajniono w 2017, można je przeczytać tu.  Szkolenie przebiegało w 3 etapach (COURTNEY BROWN - KOSMICZNA PODRÓŻ)


Moje badanie ludzkiej świadomości obejmowało trzy fazy szkolenia. Zacząłem od nauczenia się zaawansowanej wersji Medytacji Transcendentalnej zwanej Sidhis. Drugi etap szkolenia stanowił tygodniowy kurs w Instytucie Monroe'a w Faber, w Wirginii. Kolejnym krokiem było szkolenie w zakresie teleobserwacji.

Na projektu powstała niestety jedna książka - Człowiek, który gapił się na kozy którą później przerobiono na film. Tego czy zdalne widzenie istnieje czy nie nie potwierdzono dotychczas. 
Dla zainteresowanych tematem

Odtajnione akta CIA

INGO SWANN - PENETRACJA

McMoneagle, Joseph. (2002). The Stargate Chronicles: Memoirs of a Psychic Spy.

Artykuł o STARGATE na angielskiej Wikipedii

Artykuł o Remote Viewing na angielskiej Wikipedii

COURTNEY BROWN - KOSMICZNA PODRÓŻ  (polecam pierwsze 3 rozdziały)