Norwegia: prawo do zwalniania nieszczepionych i zmuszania do szczepień

ukjent

Podczas gdy na wykopie podaje się Norwegię jako jeden z krajów, w których restrykcje są znoszone, rząd norweski pracuje nad paszportem szczepionkowym.

11 lutego 2022 na stronie rządowej regjeringen.no opublikowano niepokojącą propozycję rozszerzenia przepisów. W dokumencie czytamy między innymi:


Strona 10: "Z przepisu wynika, że jeżeli konieczne jest przeciwdziałanie poważnemu wybuchowi ogólnie niebezpiecznej choroby zakaźnej, Ministerstwo może w drodze rozporządzeń postanowić, że ludność lub jej część ma obowiązek zaszczepić się."

Strona 10: "W przypadku wystąpienia poważnego ogniska ogólnie groźnej choroby zakaźnej, Ministerstwo może w przepisach zastrzec, że osoby niezaszczepione muszą przebywać na określonych terenach, nie mogą brać udziału w zorganizowanych spotkaniach z innymi, np. w przedszkolu, szkole, na zebraniach lub w środkach komunikacji, lub że muszą podjąć niezbędne środki ostrożności. Jeżeli w takich sytuacjach konieczne jest natychmiastowe zaszczepienie populacji lub jej części, aby nie doszło do znaczącego uszczerbku na zdrowiu publicznym, Norweska Dyrekcja Zdrowia może zarządzić szczepienie lub zastosować wymienione środki."

Strona 12: "Różne środki kontroli zakażeń będą, w zależności od okoliczności, ingerować w prawo obywateli do poszanowania ich życia prywatnego, rodzinnego i domowego, na przykład ograniczając autonomię obywateli, możliwość prowadzenia życia rodzinnego ponad granicami państwowymi lub pielęgnowania relacji społecznych lub prawo do odwiedzin w domu. W zależności od wykorzystania certyfikatów dalsze utrzymywanie środków kontroli zakażeń wobec osób nieposiadających certyfikatu covidowego może stanowić ingerencję w prawo tych osób do poszanowania życia prywatnego, rodzinnego i domowego."

Strona 30: "Konieczne będzie również oszacowanie, jakie mogą być skutki prawne odmowy dostępu do miejsca pracy z powodu braku certyfikatu koronowego. Ostatecznie należy podjąć stanowisko wobec tego, czy pracodawca będzie miał obowiązek płacowy za niezaszczepionego pracownika, któremu odmówiono dostępu do miejsca pracy (i który np. nie może pracować z domu) lub czy pracownik będzie musiał skorzystać z urlopu bezpłatnego. Konieczne może być rozważenie, czy brak certyfikatu covidowego powinien stanowić podstawę do wydania nakazów pracowniczych, ostatecznie rozwiązania umowy lub zwolnienia."


Strona 39: "Ministerstwo uważa, że w celu odwiedzania restauracji, kawiarni i barów istotne może być ustalenie wymagań dotyczących szczepień lub przebycia choroby Covid-19."(Przetłumaczone z pomocą Google Translate i skorygowane przeze mnie).Cieszmy się dalej, że oddaje nam się prawa, które nam się wcześniej zabrało, podczas gdy za naszymi plecami wprowadza się takie rozwiązania jak te opisane powyżej.