W Polsce istnieje instytucja "zaproszenia dla cudzoziemca"

mazaken

5958747961514d4242524d78_1644677946JbOzc6kzfMcgp45IZEnc55.jpg

W ogóle, to moim marzeniem by było, żeby jakiś dziennikaż podszedł do protestujących i osobiście przedstawił im tą propozycje. Ale do sedna:


Tak sobie myślę, w świetle tych wszystkich protestów w sprawie imigrantów, że przecież każdy dorosły Polak ma prawo zaprosić cudzoziemca. Może powinniśmy nagłośnić istnienie tej instytucji, żeby wszyscy zatroskani ludzie - od protestujących, po celebrytów - mieli szanse się dowiedzieć, że mogą realnie pomóc tym biednym ( ͡° ͜ʖ ͡°) ludziom. Wystarczy, że za nich poręczą i wystawią im zaproszenie, by umożliwić w ten sposób łatwe uzyskanie wizy. Takie zastrzeżenie oczywiście nie powinno ich martwic - w końcu znają ich i wiedzą, że przyjezdzają tu za lepszym życiem i uczciwą pracą ( ͡° ͜ʖ ͡°):

-Uwaga: Do pokrycia wskazanych kosztów związanych z pobytem cudzoziemca zobowiązuje się zapraszający. W przypadku, gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić, swoich roszczeń od zapraszającego. w postępowaniu przed sądem. Zapraszający zobowiązany jest również  do pokrycia kosztów związanych z ewentualnym wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.Na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemce może wykonywać pracę na terytorium Polski, natomiast zaproszenie nie uprawnia do wykonywania pracy, jest dokumentem potwierdzającym, że zapraszany cudzoziemiec będzie miał zapewnione środki finansowe na utrzymanie, wyżywienie oraz zapewnione miejsce zakwaterowania na terytorium Polski.Wszyscy chyba powinni być zadowoleni, wierzę w protestujących, że od słów przejdą do czynów i przygarną na swoje ryzyko i ewentualny koszt imigranta!

Źródło i więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/uw-mazo...