Będzie elektroniczny wniosek o paszport, od 27 marca 2022 r.

Będzie elektroniczny wniosek o paszport (ale nie przez internet ;-)


Krótko i na temat, ale na pewno niejeden się zakałapućka: tak jak były wnioski elektroniczne o dowód osobisty (i już nie ma), to teraz będzie elektroniczny wniosek o paszport — ale dość nietypowo, bo nie przez internet i tylko w urzędzie (a to za sprawą opublikowanej wczoraj ustawy z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych, Dz.U. z 2022 r. poz. 350).

Mianowicie, w pewnym skrócie:

- nowa ustawa przewiduje składanie wniosków o paszport za pośrednictwem formularza elektronicznego — ale wypełnianego przez urzędnika, na podstawie podanych przez interesanta danych;
- wniosek taki będzie podpisywany przez interesanta elektroniczne — ale nie np. przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub podpisu osobistego (tego zapisanego w warstwie elektronicznej dowodu osobistego), lecz przy użyciu „urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu”, który to podpis będzie równoznaczny ze złożeniem podpisu własnoręcznego;


art. 31 ust. 1-2 ustawy o dokumentach paszportowych
1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w formie dokumentu utrwalonego w postaci
elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu (…)
2. Złożenie podpisu pod wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu jest równoznaczne ze złożeniem podpisu własnoręcznego.

art. 32 ust. 1-2 ustawy o dokumentach paszportowych
1. Podpis pod wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego (…) oraz odwzorowanie własnoręcznego podpisu zamieszczane w dokumencie paszportowym (…) składa się przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego.
2. Urządzenie, o którym mowa w ust. 1, zapewnia integrację danych stanowiących odwzorowanie podpisu własnoręcznego wnioskodawcy z dokumentem utrwalonym w postaci elektronicznej stanowiącym wniosek o wydanie dokumentu paszportowego.

- dla rozwiania wątpliwości: wniosek o wydanie paszportu dziecku do 12. roku życia nadal będzie można złożyć via ePUAP (od nich nie są pobierane odciski palców), wyjątkowo będzie też można złożyć podpis na wydruku wniosku;
- (przy okazji: ponoć organizacja Digitalcourage zaskarżyła do TSUE rozporządzenie 2019/1157 w/s poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii — a dokładnie obowiązek zapisywania odcisków palców w dokumentach tożsamości — #NoFingerprintIDs);
- w nowym wzorze paszportu dane biometryczne oczywiście nadal będą figurowały, ale to jest nieco inna para kaloszy — w przypadku paszportów chodzi o wymogi ICAO w zakresie bezpieczeństwa podróży (por. wyrok TSUE z 17 października 2013 r., C-291/12), podczas gdy odcisk palca w dowodzie osobistym jest środkiem „łączenia wiarygodnej identyfikacji i ustalania autentyczności ze zmniejszonym ryzykiem oszustwa” — zdaniem Digitalcourage taka potrzeba nie uzasadnia przetwarzania danych o papilariach, zatem są one nadmiarowe w rozumieniu RODO.


Nowa ustawa o dokumentach paszportowych wchodzi w życie 27 marca 2022 r.


Źródło


https://czasopismo.legeartis.o...