Koniec pandemii musi być początkiem rozliczeń...

kleopatrixx

Po kompromitacji zamordystycznych projektów #LexHoc i #LexKonfident, które udało nam się zablokować, rządzący na czele z premierem Morawieckim i ministrem Niedzielskim, próbują teraz w trybie ekspresowym uciec od odpowiedzialności, szybko ogłaszając znoszenie restrykcji. Jako #Konfederacja przedstawiliśmy już projekt ustawy o powrocie do normalności, które natychmiast zniósłby wszelkie obostrzenia, ale to nie wszystko. Podkreślmy z całą mocą: koniec pandemii i szkodliwego cyrku obostrzeń musi być zarazem początkiem rozliczeń winnych za 2 lata dewastowania naszego życia społeczno-gospodarczego! Nie można zapomnieć o decyzjach rządzących i szkodach jakie wyrządziły.


Przypominam, że w prokuraturze czeka złożone przez nas zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Michała Dworczyka oraz ministrów Adama Niedzielskiego i Łukasza Szumowskiego. Podstawą zawiadomień jest art. 165 § 1 pkt 5 oraz 165 § 3 Kodeksu karnego.
Powodem jest „spowodowanie śmierci wielu tysięcy obywateli Rzeczypospolitej oraz gigantyczne straty majątkowe”. Lockdowny, którymi władza dewastowała nasze życie społeczno-gospodarcze były BEZPRAWNE, co potwierdzają wyroki sądów w całej Polsce.


Ponadto, w prokuraturze jest jeszcze dodatkowe zawiadomienie złożone przeze mnie na ministra Niedzielskiego, po tym jak ogłosił wprowadzenie segregacji sanitarnej w Polsce i kary dla niezaszczepionych.
„Składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 190 § 1 kk oraz z art. 255 § 2 kk przez Adama Niedzielskiego piastującego obecnie funkcję Ministra Zdrowia. Wskazane wypowiedzi wskazują w sposób jednoznaczny na naruszenie przez niego konstytucyjnej zasady równości wobec prawa oraz zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji.

Art 32. Konstytucji RP jasno stanowi, że
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”


Winni działań przeciwko polskiemu społeczeństwu muszą zostać rozliczeni.


595874796151514743786378_1644516929hTCAibyigOdaQDPrItsHUj.jpgźródło