Porównanie statystyk Szwecji i Irlandii

Gandalf_bialy


Porównanie ilości infekcji i zgonów dziś oraz rok temu na przykładzie Szwecji i Irlandii.


Szwecja - infekcje dziś i rok temu:


595874786151514141524d78_1638369542pDedYrTYL2o8AVpZ44C7lP.jpg

Szwecja - zgony dziś i rok temu:


595874786151514141524d78_1638369578lbOY2nSEPJaafuQNW5g2Cb.jpg

Źródło:

https://www.worldometers.info/...


Irlandia - infekcje dziś i rok temu:

595874786151514141524d78_16383696300or6Ia7jKD6Iitjxs231b6.jpg

Irlandia - zgony dziś i rok temu:

595874786151514141524d78_1638369661vhZuGtDJBNvx9iQkLHwN9u.jpg

Źródło:


https://www.worldometers.info/...