SYGNAŁY I ZASADY ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

ZielonyGandalf

Sytuacja na wschodzie robi się coraz bardziej napięta dlatego warto przypomnieć sobie sygnały alarmowe oraz zasady zachowania się po ich wysłuchaniu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Sposób postępowania na sygnał alarmu powietrznego (opis sygnałów poniżej)

1) przebywając w miejscu pracy w innym miejscu publicznym lub w drodze:
 • przerwać pracę, naukę, udział w imprezie,
 • udać się do najbliżej zlokalizowanego ukrycia, piwnicy, lub schronić się w zagłębieniu , gdzie przebywać do czasu odwołania alarmu,
 • wykonywać ściśle polecenia kierownictwa zakładu pracy, administratora budynku, służb porządkowych lub służb obrony cywilnej,
 • prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego powinni zatrzymać je i zaparkować tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i zejść do ukryć. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do pomieszczenia zabezpieczającego, ukrywają się w zagłębieniu terenu lub za innymi trwałymi osłonami

2) przebywając w domu:

 • wyłączyć gaz i dopływ prądu,
 • wygasić ogień w paleniskach (piecach, kominkach),
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
 • pospiesznie udać się do ukrycia, piwnicy, lub innego wytypowanego pomieszczenia, gdzie należy pozostać do odwołania alarmu,
 • po drodze zawiadomić o alarmie sąsiadów, którzy mogli go nie usłyszeć,
 • po odwołaniu alarmu powrócić do uprzednio wykonywanych czynności lub włączyć się do usuwania skutków napadu powietrznego lub akcji ratunkowej

Sposób postępowania na sygnał alarmu o skażeniach

1) przebywając w pomieszczeniach (w mieszkaniach):

 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z lokalnych pasm, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń (mogą one być przekazywane również przez inne urządzenia),
 • pozostawać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić drzwi, okna oraz otwory wentylacyjne lub przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
 • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon, ręcznik itp.,
 • nie spożywać pokarmów i nie korzystać z używek, powstrzymać się od wykonywania prac wymagających dużego wysiłku fizycznego,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora) oraz ugasić wszystkie płomienie,
 • zachować spokój, podporządkować się zaleceniom władz administracyjnych

2) przebywając w obiektach użyteczności publicznej (zakładzie pracy):

 • stosować się do poleceń kierownictwa, które organizuje działanie zgodnie z obowiązującą instrukcją.

3) przebywając w otwartej przestrzeni:

 • nie zbliżać się do terenu katastrofy lub awarii,
 • obserwować kierunek unoszącego się dymu lub obłoku pary,
 • opuścić zagrożony teren lub rejon (w miarę możliwości prostopadle do kierunku wiatru) ,
 • nie wchodzić w plamy rozlanej cieczy, omijać kałuże, nie siadać, nie opierać się,
 • w przypadku niemożności opuszczenia strefy skażeń udać się do najbliższego budynku mieszkalnego lub publicznego, gdzie przebywać najlepiej na wyższych kondygnacjach.

595874786141554c41423878_1638206326u2YXGhPBFySJUwByNsupDu.jpg595874786141554c41423878_16382063575brczesDXHWqBx5k0M7dg0.jpg