Polski raj podatkowy w Jaktorowie (rejestracja WGM).

RECAPTCHASSIE

Czy słyszeliście o polskim raju podatkowym w Jaktorowie (rej. WGM)? Na pewno widzieliście już dużo cięzarówek z tymi blachami.


Okej, w Polsce mamy coś takiego jak podatek od środków transportowych. Płaci się go za rok w ustalonej kwocie podzielonej na dwie raty. Opodatkowane są:


- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

-  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,


- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są wyłącznie w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego),

-autobusy.


Ustala go Rada Gminy lub Miasta. Górne i dolne widełki podatku są ograniczone ustawowo. 


https://www.biznes.gov.pl/pl/o...


Władze gminy Jaktorów k. Grodziska Mazowieckiego.poszły naprawdę ostro. Zamiast zatrudnić ekonomistów do ustalenia optymalnej kwoty, zrobiły zwyczajną copypastę z rubryki "minimalne stawki" w ustawie. Efekty?


W gminie Jaktorów na 1000 mieszkańców przypadają 1083 ciągniki siodłowe. Liczykrupy, buchalterzy, korporacje ale też zwyczajni Janusze z całej Polski rzucili się masowo rejestrować swoje "duże kółka" w tej małej gminie.


https://nettg.pl/gornictwo/160...

https://spidersweb.pl/autoblog...    ( ;-) )


Jakie są realne korzyści? PORAŻAJĄCE.


1. Samochód powyżej 3,5 a 5,5 tony


Warszawa: 576 PLN      

Jaktorów: 80 PLN


496 PLN zysku


2. Powyżej 5,5 t a 9 t


Warszawa: 792 PLN

Jakotorów: 90 PLN


702 PLN zysku


3. Powyżej 9 t a 12t


Warszawa: 1032 PLN

Jaktorów: 96 PLN


936 PLN zysku


4.   Zespół pojazdów: trzy osie, zawieszenie pneumatyczne, równe lub wyższe niż 40 ton


Warszawa: 3120 PLN

Jaktorów: 1684,91 PLN


1435,09 PLN zysku


//edziennik.mazowieckie.p...

https://bip.jaktorow.pl/upload...


Naprawdę się opłaca, szczególnie gdy mnoży się np. razy 30.